Věda a výzkum

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů dlouhodobě podporuje vědeckovýzkumné aktivity v několika rovinách.

První rovinou je podpora VVČ akademických pracovníků. Pracovníci se každoročně pravidelně zúčastňují celostátních i mezinárodních konferencí, na kterých aktivně vystupují. Mezi tyto pravidelné konference mimo půdu školy patří Bezpečnostní fórum, Interpolis nebo konference pořádané VŠERS v Českých Budějovicích.

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů je rovněž pořadatelkou řady tradičních akcí, mezi něž patří zejména konference „ekonomická diplomacie“, která probíhá na MZV pod záštitou náměstka ministra zahraničních věcí ČR.

Další pravidelnou konferencí, opět za účasti řady předních politických představitelů ČR a akademického života je Den Evropy, tradičně pořádaný v květnu v Evropském domě.

Tradicí se rovněž v posledních letech staly konference týkající se  veřejné správy – např.: veřejná správa e-government, vzdělávání ve veřejné správě nebo veřejná správa a rozvoj regionů.

Další velké množství konferencí a vědeckých aktivit zajišťuje bratislavské pracoviště VŠMVV – Konzultační a vzdělávací institut. Mezi tyto aktivity patří zejména konference věnované geopolitickým otázkám – např.  postavení Ruska nebo Číny v mezinárodních vztazích, vojenské a nevojenské hrozby současné EU atd.

VŠMVV Praha je rovněž úspěšná v zapojení a řešení grantových projektů – ať se jedná o GAČR, Visegrádský fond, Nadaci ČEZ nebo Svaz průmyslu a dopravy.

Nejnovějšími výstupy školy v této oblasti byly Diversity management v zemích V4 jako odpověď na demografické změny. Hlavním cílem bylo přezkoumat demografické změny ve vybraných zemích V4 z perspektivy diversity managementu. Hlavním řešitelem byla Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy in Józefów, více na https://sites.google.com/site/v4diversity/. V roce 2016 škola realizovala projekt podpořený Ministerstvem kultury České republiky – MK – 48700/2016 OMG – Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví, tematický okruh 2: Edukační aktivity v oblasti muzejnictví podporující rozvoj školních vzdělávacích programů a celoživotní vzdělání na vysokých školách. Vzdělávací modul celoživotního vzdělávání „Public relations a marketing v muzejnictví“.

Vysoká škola mezinárodních  a veřejných vztahů nezapomíná v této oblasti ani na své studenty bakalářského a magisterského studia. Součástí jejich vzdělávání je účast na „studentských konferencích“ nebo kulatých stolech, které se pořádají buďto paralelně s velkými „vědeckými“ konferencemi nebo samostatně. Nejvýznamnější je v této oblasti „kulatý stůl ke Dni Evropy“, následující za vědeckou konferencí.

Od roku 2016 funguje pod záštitou MZV ČR studentská soutěž „excelentní diplomat“, v rámci které mohou studenti přihlásit své odborné práce. Práce jsou posuzovány jak interními pracovníky školy, tak externisty z MZV, MPO a MV ČR. V této souvislosti, kromě finančních odměn, se pro vítěze otevírá možnost získání praxe na některém z uvedených pracovišť. Snahou organizátorů je její postupná internacionalizace v rámci podobně orientovaných zahraničních institucí. V letošním roce se konference poprvé zúčastní zástupci Univerzity Mateja Bela z Banské Bystrice.

Nedílnou součástí aktivit VŠMVV Praha je rovněž účast jejich studentů a pedagogů v projektu ERASMUS + mobility osob, která zahrnuje množství evropských univerzit a vysokých škol.

V roce 2018 se očekává vydání prvních  čísel odborného recenzovaného  časopisu.