VŠMVV pořádá nebo se účastní na pořádání mezinárodních i tuzemských konferencí, seminářů a workshopů. Na úrovni kateder jsou pořádány různé semináře a setkání s významnými zahraničními odborníky a zástupci institucí.

Studuj atraktivní obory s širokými možnostmi uplatnění na špičkové škole v centru Prahy.
Ke každému studentovi přistupujeme jednotlivě a poskytujeme mu plnou podporu při studiu.

Klíčový je pro nás rozvoj praktických dovedností a uplatnění absolventů. Proto maximálně podporujeme praxi, pracovní stáže a zahraniční pobyty.