Konference a workshopy 2019

SCHOLA NOVA, QUO VADIS? 4. ročník mezinárodní vědecké konference 5. listopadu 2019 Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. pořádala 20. listopadu 2019 ve spolupráci s Katedrou didaktiky ekonomických předmětů FFÚ VŠE v Praze a Katedrou pedagogiky NHF Ekonomické univerzity v Bratislavě 4. ročník elektronické mezinárodní vědecké konference Schola nova, quo vadis? Konference byla zaměřena na tři tematické okruhy, první klíčové téma „Osobnost učitele“ bude předmětem jednání první sekce, druhá sekce bude zaměřena na téma „Vzdělávání v oblasti mezinárodních vztahů, ekonomické diplomacie a veřejné správy, 30 let veřejné správy v ČR a její cíle do roku 2030“, třetí sekce bude řešit téma „Případové studie ve výchovně vzdělávací práci učitele.“ Sborník z konference http://www.extrasystem.com/9788087570449.pdf