Kariéra

Absolventi VŠMVV si bez problémů najdou práci ve svém oboru.

Osobní přístup

Pro nás jste osobnosti, a ne číslem v seznamu.

Komunita

Všichni absolventi jsou vždy vítáni na všech akcích VŠMVV a zůstává jim doživotní přístup do knihovny.

Školné

Výše školného se liší v závislosti od města, ve kterém chcete studovat, a také závisí na stupni a formě studia. Během studia lze také získat vícero stipendií.

 • Bakalářské studium - Praha

  Bakalářské studium trvá tři roky, a to i v kombinované formě. Jeden akademický rok se skládá ze dvou semestrů.

  PREZENČNÍ FORMA STUDIA 27 500 Kč ZA SEMESTR
  KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA 26 000 Kč ZA SEMESTR

  Magisterské studium - Praha

  Magisterské studium trvá dva roky, a to i v kombinované formě. Jeden akademický rok se skládá ze dvou semestrů.

  PREZENČNÍ FORMA STUDIA 29 500 Kč ZA SEMESTR
  KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA 27 500 Kč ZA SEMESTR

  Školné

  Platba školného

  Akademický rok se skládá ze dvou semestrů. Školné za akademický rok se dá rozdělit do dvou splátek. Ve výjimečných případech je možné ho rozdělit i do několika splátek. Při platbě ze zahraničí použijte IBAN.

  Účet86-8965510257/0100

  Variabilní symbolRodné číslo studenta nebo IČ studenta ze systému Moggis

  IBANCZ6201000000868965510257

  SWIFT (BIC)KOMBCZPPXXX

 • Bakalářské studium - Bratislava

  Bakalářské studium trvá tři roky, a to i v kombinované formě. Jeden akademický rok se skládá ze dvou semestrů.

  Prezenční forma studia 1050€ Za semestr
  Kombinovaná forma studia 999€ Za semestr

  Magisterské studium - Bratislava

  Magisterské studium trvá dva roky, a to i v kombinované formě. Jeden akademický rok se skládá ze dvou semestrů.

  Prezenční forma studia 1050€ Za semestr prezenčně
  Kombinovaná forma studia 999€ Za semestr kombinovaně

  Školné

  Platba školného

  Akademický rok se skládá ze dvou semestrů. Školné za akademický rok se dá rozdělit do dvou splátek. Ve výjimečných případech je možné ho rozdělit i do několika splátek.

  IBAN:SK3765000000000020603749

  SWIFT code:POBNSKBA

  Variabilní symbol:Rodné číslo studenta nebo IČ studenta ze systému Moggis

  BankaPoštová Banka