Partneři VŠMVV

VŠMVV dlouhodobě spolupracuje s velkým množstvím soukromých firem a institucemi z veřejného sektoru. Kromě spolupráce na společných projektech, přináší tato partnerství velké množství příležitostí v rámci stáží a praxí pro naše studenty, kde si mohou vyzkoušet aplikovat teorii v praxi. Mezi naše partnery patří například Česká manažerská asociace, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Asociace hotelů a restaurací, Asociace komunikačních agentur nebo Czech Aviation FC.

Partneři

Ze života VŠMVV