Kariéra

Absolventi VŠMVV si bez problémov nájdu prácu vo svojom odbore.

Osobný prístup

Pre nás ste osobnosti a nie čísla v zozname.

Komunita

Všetci absolventi sú vždy vítaní na všetkých akciách VŠMVV a ostáva im doživotný prístup do knižnice.

Školné

Výška školného sa líši v závislosti od mesta, v ktorom chcete študovať a tiež závisí od stupňa a formy štúdia. Počas štúdia je možné získať aj štipendium.

 • Bakalárske štúdium - Praha

  Bakalárske štúdium trvá tri roky, a to aj v kombinovanej forme. Jeden akademický rok sa skladá z dvoch semestrov.

  Prezenčná forma štúdia 27 500 Kč Za semester
  Kombinovaná forma štúdia 26 000 Kč Za semester

  Magisterské štúdium - Praha

  Magisterské štúdium trvá dva roky, a to aj v kombinovanej forme. Jeden akademický rok sa skladá z dvoch semestrov.

  Prezenčná forma štúdia 29 500 Kč Za semester
  Kombinovaná forma štúdia 27 500 Kč Za semester

  Školné

  Platba školného

  Akademický rok sa skladá z dvoch semestrov. Školné za akademický rok sa dá rozdeliť do dvoch splátok. Vo výnimočných prípadoch je možné ho rozdeliť aj do viacerých splátok. Pri platbe zo zahraničia použite IBAN.

  Účet86-8965510257/0100

  Variabilný symbolRodné číslo študenta alebo IČ študenta zo systému Moggis

  IBANCZ6201000000868965510257

  BankaSWIFT (BIC)KOMBCZPPXXX

 • Bakalárske štúdium - Bratislava

  Bakalárske štúdium trvá tri roky, a to aj v kombinovanej forme. Jeden akademický rok sa skladá z dvoch semestrov.

  Bratislava 1050€ Za semester prezenčne
  Bratislava 999€ Za semester kombinovane

  Magisterské štúdium

  Magisterské štúdium trvá dva roky, a to aj v kombinovanej forme. Jeden akademický rok sa skladá z dvoch semestrov.

  Bratislava 1050€ Za semester prezenčne
  Bratislava 999€ Za semester kombinovane

  Školné

  Platba školného

  Akademický rok sa skladá z dvoch semestrov. Školné za akademický rok sa dá rozdeliť do dvoch splátok. Vo výnimočných prípadoch je možné ho rozdeliť aj do viacerých splátok.

  IBAN:SK3765000000000020603749

  SWIFT code:POBNSKBA

  Variabilný symbol:Rodné číslo študenta alebo IČ študenta zo systému Moggis

  BankaPoštová Banka