Kariéra

Absolventi VŠMVV si bez problémov nájdu prácu vo svojom odbore.

Osobný prístup

Pre nás ste osobnosti a nie čísla v zozname.

Komunita

Všetci absolventi sú vždy vítaní na všetkých akciách VŠMVV a ostáva im doživotný prístup do knižnice.

Školné

Výška školného sa líši v závislosti od mesta, v ktorom chcete študovať a tiež závisí od stupňa a formy štúdia. Záujemci, ktorí chcú začať študovať od februára 2022 v Prahe, majú na výber z troch typov školného a nájdu ho tu. Pre ostatných záujemcov platí nižšie uvedené školné. Počas štúdia je možné využiť viacero štipendií.

 • Bakalárske štúdium - Praha

  Bakalárske štúdium trvá tri roky, a to aj v kombinovanej forme. Jeden akademický rok sa skladá z dvoch semestrov.

  Prezenčná forma štúdia 27 500 Kč Za semester
  Kombinovaná forma štúdia 26 000 Kč Za semester

  Magisterské štúdium - Praha

  Magisterské štúdium trvá dva roky, a to aj v kombinovanej forme. Jeden akademický rok sa skladá z dvoch semestrov.

  Prezenčná forma štúdia 29 500 Kč Za semester
  Kombinovaná forma štúdia 27 500 Kč Za semester

  Školné

  Platba školného

  Akademický rok sa skladá z dvoch semestrov. Školné za akademický rok sa dá rozdeliť do dvoch splátok. Vo výnimočných prípadoch je možné ho rozdeliť aj do viacerých splátok. Pri platbe zo zahraničia použite IBAN.

  Účet 86-8965510257/0100

  Variabilný symbol Rodné číslo študenta

  IBAN CZ6201000000868965510257

  BankaSWIFT (BIC) KOMBCZPPXXX

 • Bakalárske štúdium - Bratislava

  Bakalárske štúdium trvá tri roky, a to aj v kombinovanej forme. Jeden akademický rok sa skladá z dvoch semestrov.

  Bratislava 1050€ Za semester prezenčne
  Bratislava 999€ Za semester kombinovane

  Magisterské štúdium

  Magisterské štúdium trvá dva roky, a to aj v kombinovanej forme. Jeden akademický rok sa skladá z dvoch semestrov.

  Bratislava 1050€ Za semester prezenčne
  Bratislava 999€ Za semester kombinovane

  Školné

  Platba školného

  Akademický rok sa skladá z dvoch semestrov. Školné za akademický rok sa dá rozdeliť do dvoch splátok. Vo výnimočných prípadoch je možné ho rozdeliť aj do viacerých splátok.

  IBAN: SK3765000000000020603749

  SWIFT code: POBNSKBA

  Variabilný symbol: Rodné číslo študenta

  Banka Poštová Banka