1

Štipendium Aloisa Houdka

Štipendium Aloisa Houdka je odkazom zakladateľa školy, Ing. Aloisa Houdka, podľa ktorého je potrebné mladým ľuďom pomáhať v ceste za vzdelaním. Štipendium je určené všetkým študentom, ktorých priemer známok za daný akademický rok dosiahol maximálnu hodnotu 1,3 a nedostali v žiadnom predmete známku "dobre". Každý rok sa medzi štipendistov prerozdeľuje čiastka 100 000 Kč (€4 000). Viac informácií nájdete tu.

2

Ubytovacie štipendium

Podpora v rámci ubytovacieho štipendia činí 540 Kč za každý mesiac, v ktorom spĺňate podmienky. Pre viac informácií sa obráťte na študijné oddelenie (varutti@vsmvv.cz)

3

Sociálne štipendium

Vďaka sociálnemu štipendiu môžete získať až 3 800 Kč mesačne po štandardnú dobu štúdia (10 mesiacov) v akademickom roku. Pre získanie podrobnejších detailov o sociálnom štipendiu sa obraťte na študijné oddelenie (varutti@vsmvv.cz).