1

Štipendium Aloisa Houdka

Štipendium Aloisa Houdka je odkazom zakladateľa školy, Ing. Aloisa Houdka, podľa ktorého je potrebné mladým ľuďom pomáhať v ceste za vzdelaním. Štipendium je určené všetkým študentom, ktorých priemer známok za daný akademický rok dosiahol maximálnu hodnotu 1,3 a nedostali v žiadnom predmete známku "dobre". Každý rok sa medzi štipendistov prerozdeľuje čiastka 100 000 Kč (€4 000). Viac informácií nájdete tu.