Forma štúdia
Praha Bratislava

Prečo študovať tento program?

Medzinárodné vzťahy a diplomaciu vyučujeme už 20 rokov a naši erudovaní experti z praxe ako prof. Eduard Gombár, gen. Andor Šándor alebo bývalí diplomati a ministri sú zárukou toho, že u nás dostanete len to najkvalitnejšie vzdelanie. Navyše, vďaka ich kontaktom po celom svete, budete mať možnosť vycestovať na prax a stáže do zahraničia, kde získate potrebné skúsenosti na vybudovanie úspešnej kariéry v odbore.

Okrem toho budete mať možnosť si počas štúdia vyskúšať prácu diplomata v našom projekte AMBASÁDA. Tu sa pod dohľadom naozajstných diplomatov naučíte, aké úlohy na ambasáde plní veľvyslanec, atašé, konzul, ai.

Medzinárodné vzťahy a diplomacia

Profesijné zamerania

Zameranie

Kariérny diplomat

Pripravte sa na kariéru v diplomatických službách.

Zameranie

Politická, bezpečnostná a ekonomická diplomacia

Získajte vedomosti o súčasných a budúcich bezpečnostných hrozbách a o ich vplyve na regionálnu alebo svetovú politiku a ekonomiku.

Zameranie

Analytik medzinárodných vzťahov

Získajte detailný prehľad o všetkých aspektoch, ktoré ovplyvňujú vzťahy medzi štátmi.

Zameranie

Kultúrna a športová diplomacia

Tento typ diplomacie patrí k tzv. mäkkej moci štátu a patrí k účinným nástrojom paralelnej diplomacie.

Výhody štúdia

Individuálny prístup

Naši študenti sú pre nás partnermi a nie len čísla v zozname

Koniec bifľovania

U nás získate reálne zručnosti a skúsenosti z praxe

Prvotriedni vyučujúci

Budú vás učiť bývalí ministri, manažéri či diplomati

Stáže už počas štúdia

Možnosť stáže v domácich a medzinárodných inštitúciách

Zaujímavé projekty

Špeciálne pre študentov VŠMVV funguje projekt AMBASÁDA

Erasmus+

Možnosť vycestovania do desiatok krajín

Záleží nám na študentoch

Našou najlepšou reklamou sú spokojní študenti.

Petra

VŠMVV som si vybrala už pre bakalárske štúdium, predovšetkým kvôli odboru PR. Na škole sa mi tak zapáčilo, že som sa tu rozhodla pokračovať aj v štúdiu magistra. Najsilnejšou stránkou školy je určite individuálny prístup k študentom.

Lukáš

Moja práca je časovo náročná, pretože si nevyberám kedy a kde sa budem musieť zúčastniť medzinárodného cvičenia. Avšak vďaka fantastickému prístupu vyučujúcich, ktorí sa vždy snažia prispôsobiť rozvrh a skúškové požiadavkám diaľkových študentov, nemám žiadny problém stíhať prácu a zároveň sa vzdelávať.

Tereza

Na VŠMVV som prišla z malého mesta a z malej školy. Dôležité pre mňa pri výbere VŠ boli dve veci: prístup k študentom a zloženie vyučujúcich. Nemohla som skončiť na lepšom mieste ako práve u nás. Mám možnosť byť Terezou, nie číslom. Vďaka škole som sa tiež dostala k niekoľkým zaujímavým stážam.

Michael

Na škole oceňujem, že tam učia predovšetkým skúsení pedagógovia s bohatou praxou. Medzi silné stránky tiež považujem rôzne projekty, kam sa môžeme zapojiť, napríklad projekt Ambasáda alebo Bezpečnosť s generálom Andorom Šándorom.

Partneri študijného programu

Často kladené otázky

 • Je možnosť študovať Medzinárodné vzťahy a diplomaciu v Prahe a aj v Bratislave? +

  Áno, tento študijný program je možné študovať v Čechách aj na Slovensku.
 • Aké sú profesijné zamerania pri tomto programe? +

  Študijný program Medzinárodné vzťahy a diplomacia sa ponúka v štyroch profesijných zameraniach - Kariérny diplomat, Politická, bezpečnostná a ekonomická diplomacia, Analytik medzinárodných vzťahov a Kultúrna a športová diplomacia.
 • Čo znamenajú jednotlivé profesijné zamerania? +

  V prvom ročníku majú profesijné zamerania rovnakú skladbu predmetov. Avšak vo vyšších ročníkoch sa líšia jednotlivé zamerania v ponuke povinne voliteľných predmetov, vďaka čomu sa študenti zameriavajú na vybranú oblasť. Napríklad študenti Politickej, bezpečnostnej a ekonomickej diplomacie preberajú do hĺbky viac bezpečnostné a politické aspekty diplomacie, zatiaľ čo študenti Kultúrnej a športovej diplomacie sa venujú viac fungovaniu medzinárodných športových organizácií, ich významu a podobne.
 • Je tento študijný program akreditovaný? +

  Áno, v roku 2019 sme získali predĺženie akreditácie na ďalšie obdobie.
Otestujte sa v našom kvíze!
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

Deň otvorených dverí

VŠMVV pripravuje deň otvorených dverí na mesačnej báze, a to pre každé mesto zvlášť. Môžete prísť osobne na individuálnu prehliadku medzi 10:00-16:00. Registrácia predom nie je nutná.

8. 9. 2022Bratislava / Praha
13. 10. 2022Bratislava / Praha
24. 11. 2022Bratislava / Praha
15. 12. 2022Bratislava / Praha

Nevyhovujú Vám termíny dňa otvorených dverí?

Môžete si dohodnúť individuálny termín.