Študovať kombinovane

je možné na všetkých ponúkaných študijných programoch.

Dĺžka štúdia

sa kombinovaným štúdiom nepredlžuje.

Výučba prebieha

blokovou formou maximálne v 6 až 7 termínoch za semester.

Príležitosť pre všetkých

Kombinované štúdium je určené pre všetkých študentov, ktorí sa musia počas pracovného týždňa venovať aj iným záležitostiam a nemajú čas navštevovať školu niekoľkokrát do týždňa. Kombinované štúdium na VŠMVV prebieha blokovou formou, a to v piatky poobede a v soboty vždy raz za 2-3 týždňe. Vďaka takto dobre nastavenému rozvrhu môžu aj pracovne vyťažení študenti úspešne dokončiť svoje štúdium na VŠMVV.

Často kladené otázky

 • Harmonogram KŠ - Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha +

  Termíny výučby - zimný semester: 8. - 9. 10. 2021 22. - 23. 10. 2021 5. - 6. 11. 2021 19. - 20. 11. 2021 3. - 4. 12. 2021 17. - 18. 12. 2021 7. - 8. 1. 2022 Termíny výučby - letný semester: 25. - 26. 2. 2022 11. - 12. 3. 2022 25. - 26. 3. 2022 8. - 9. 4. 2022 22. - 23. 4. 2022 6. - 7. 5. 2022
 • Harmonogram KŠ - Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha - Inštitút v Bratislave +

  Harmonogram nájdete tu.
 • Môžem prestúpiť z dennej formy na kombinované štúdium a naopak? +

  Áno, prestup medzi formami štúdia je možný vždy po úspešnom ukončení semestra.
 • Mám status študenta aj pri kombinovanom štúdiu? +

  Áno, ale študenti kombinovanej formy nemajú plný status študenta a prichádzajú o niektoré výhody spojené s prezenčnou formou štúdia. Napríklad študenti kombinovanej formy štúdia nemajú nárok na ISIC kartu a všetky zľavy s ňou spojené, ale majú nárok na kartu ALIVE.
 • Nestíham sa zúčastniť niektorých prednáškových blokov, môžem byť za to penalizovaný na skúškach? +

  Nie, dochádzka sa nezohľadňuje pri konečnom hodnotení.
 • Sú materiály dostupné online? +

  Áno, veľká väčšina študijných materiálov (prezentácie, povinná literatúra, skriptá) sú dostupné online.
 • Je možné fakturovať platbu školné na zamestnávateľa a je daňovo uznateľným nákladom? +

  Áno, je to možné. Je potrebné nám dodať fakturačné údaje firmy a následne sa môže úhrada školného použiť ako daňovo uznateľný náklad.