4000+

úspešných absolventov.

94%

absolventov by odporučilo štúdium na VŠMVV.

98.2%

absolventov si nájde prácu do 3 mesiacov od ukončenia štúdia.

Úspešní absolventi sú našou vizitkou

Okrem získania užitočných vedomostí kladieme veľký dôraz na to, aby už počas štúdia mali študenti dostatok možností praxovať a stážovať v partnerských firmách a inštitúciách a touto cestou si otestovať svoje vedomosti v praxi. Vďaka tomu naši absolventi nemajú problém plynulo prejsť z akademickej pôdy do pracovného života a v relatívne krátkom čase si vybudovať úspešnú kariéru. Spokojnosť so štúdiom na VŠMVV podčiarkuje aj fakt, že takmer 94% absolventov by u nás študovalo opäť.

Naši absolventi/študenti

Prečítajte si, aké skúsenosti majú absolventi a študenti s VŠMVV.