Typ Názov Stiahnuť
Žiadosť o prenos predmetov
Žiadosť o uznanie predmetov
Žiadosť o opakovanie ročníka
Žiadosť o individuálny študijný plán
Žiadosť všeobecná
Typ Názov Stiahnuť
Žádost o převedení předmětu
Žádost o uznání předmětu
Žádost o opakování ročníku
Žádost o změnu formy studia
Žádost o individuální studijní plán
Žádost o zanechání studia
Žádost o poskytnutí ubytovacího stipendia
Žádost obecná
Typ Názov Stiahnuť
Harmonogram AR 2022-23
Školné na AR 2022-2023
Poplatky 2022-23 VKI Bratislava
Poplatky 2022-23 Praha
Vyhláška č. 3_2021_Očkování akademických pracovníků
Vyhláška rektorky č.1:2021 - Vyhlášení přijímacího řízení
Dodatek č. 1_MDS_vyhláška rektora 2_2020_vyhlášení PŘ_únor_21_Fin
Vyhláška rektora č. 2_Vyhlášení přijímacího řízení
Vyhláška rektora č. 3 PŘ_2021_2022
Vyhlášení přijímacího řízení pro AR 2022/23
Harmonogram AR 2021-22
Poplatky_2021_2022_Praha
Poplatky_2021_2022_VKI BTS II.
Vyhláška rektorky- o bakalářských a diplomových pracích.pdf
Vyhláška-zveřejňování závěrečných prací
o studiu studentů přijatých od letního semestru akademického roku 2022_2022
Typ Názov Stiahnuť
VŠMVVP - Výroční zpráva o činnosti 2020_
Výroční zpráva_VŠMVVP_2019
Výroční zpráva_VŠMVVP_2018_FINAL
Výroční zpráva o činnosti za rok 2017
Výroční zpráva o činnosti za rok 2017 - tabulky
Typ Názov Stiahnuť
Rozhodnutí o udělení akreditace_IRD 2021-24
Rozhodnutí MŠMT - Akreditace Učitel naživo
Rozhodnutí o udělení akreditace_Mezinárodní a diplomaticka studia_2020
Rozhodnutí o udělení akreditace_Provoz letecké dopravy_2020
Rozhodnutí o udělení akreditace_Mezinárodní vztahy a diplomacie_2020
Rozhodnutí o udělení akreditace_Mezinarodní management a marketing_2020
Akreditace: Rozhodnutí MŠMT ČR o prodloužení akreditace bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu do 31. 8. 2019
Akreditace: Rozhodnutí MŠMT ČR o udělení státního souhlasu a o udělení akreditace bakalářského studijního programu v prezenční formě
Akreditace: Rozhodnutí MŠ SR o udělení oprávnění poskytovat vysokoškolské vzdělávání na území SR
Typ Názov Stiahnuť
Knihovní řád
Akademická rada
Statut rady pro vnitřní hodnocení
Statut VŠMVVP
Řád přijímacího řízení
Stipendijní řád
Doložka - Stipendijní řád
Doložka - Statut VŠMVVP 2018
Organizační struktura
Doložka - studijní a zkušební řád
Studijní a zkušební řád
Doložka - pravidla systému zajišťování kvality
Pravidla systému zajišťování kvality
Doložka - akreditační řád
Akreditační řád
Etický kodex
Jednací řád Akademické rady
Volební a jednací řád Akademického senátu
Volební a jednací řád Akademického senátu - doložka
Disciplinární řád pro studenty
Typ Názov Stiahnuť
Aktualizace dlouhodobého záměru pro rok 2019
Aktualizace dlouhodobého záměru pro rok 2018
Zpráva o plnění aktualizace DZ VŠMVVP na rok 2016
Dlouhodobý záměr na období 2016–2020
Dlouhodobý záměr na období 2011–2015
Typ Názov Stiahnuť
COLLEGE OF INTERNATIONAL AND PUBLIC RELATIONS PRAGUE
Statute
Typ Názov Stiahnuť
Akademická rada
Organizační struktura