Bankové údaje slovenskej pobočky VŠMVV:
 • University College Prague – Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická s.r.o. 
 • U Santošky 17, Praha 5, 150 00 Praha (VKI – Pribinova 25, 811 09 Bratislava)
 • IČO: 25739018
 • IBAN: SK3765000000000020603749
 • SWIFT Code: POBNSKBA
 • Variabilný symbol (pre platby školného): rodné číslo študenta alebo identifikačné číslo študenta zo systému Moggis

Bankové údaje českej pobočky VŠMVV:
 • University College Prague – Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická s.r.o. 
 • U Santošky 17, Praha 5, 150 00 Praha
 • IČO: 25739018
 • Číslo účtu: 86-8965510257/0100
 • IBAN: CZ6201000000868965510257 (pre platby zo zahraničia)
 • SWIFT Code: KOMBCZPPXXX (pre platby zo zahraničia)
 • Variabilný symbol (pre platby školného): rodné číslo študenta alebo identifikačné číslo študenta zo systému Moggis