Knižnica spravuje knižničné fondy v papierovej aj elektronickej podobe a buduje ich podľa potrieb vzdelávacieho programu, tj akreditovaných študijných odborov VŠMVV. Ide predovšetkým o profilové odbory: medzinárodné vzťahy a diplomacia, marketing a manažment, verejná správa, Public Relations, bezpečnosť a obrana, sociológia, filozofia, politológia, ekonómia a ostatné spoločenské vedy. Knižnica VŠMVV slúži primárne študentom VŠMVV.

V katalógu si je možné vyhľadávaním podľa autora či názvu publikácie (resp. témy) overiť, či sa požadovaný titul nachádza v knižničnom fonde VŠMVV. Súčasťou Katalógu je aj čitateľské konto.

Otváracia doba knižnice (od 19. 09. 2022):

Pondelok

Utorok

9:30 – 11:30

Streda

9:30 – 11:30
Štvrtok

9:30 – 11:30
(okrem 6. 10., 20. 10., 3. 11., 17. 11., 1.12., 15. 12. 2022; 5. 1. 2023)
Piatok
15:00 – 17:00
(len 7. 10., 21. 10., 4. 11., 18. 11., 2. 12., 16. 12. 2022; 6. 1. 2023)
Sobota
8:00 – 12:00
(len 8. 10., 22. 10., 5. 11., 19. 11., 3. 12., 17. 12. 2022; 7. 1. 2023)

Práva a povinnosti užívateľov pri využívaní služieb a knižničného fondu Knižnice VŠMVV upravuje Knižničný poriadok.

Kontakt:

E-mail: knihovna@vsmvv.cz / Tel.: 251 171 939