Knižnica spravuje knižné fondy v papierovej aj v elektronickej podobe a buduje ich podľa potrieb vzdelávacieho programu vzdelávacieho programu, tj. akreditovaných študijných odborov VŠMVV. Jedná sa predovšetkým o profilové odbory: medzinárodné vzťahy a diplomacia, marketing a management, verejná správa, Public Relations, bezpečnosť a obrana, sociológia, filozofia, politógia, ekonómia a ostatné spoločenské vedy. Knižnica VŠMVV slúži primárne študentom VŠMVV. Podrobné informácie o knižnici nájdu užívatelia, ktorí sú oprávnení k absenčným výpožičkám, na Moggis knižnica.

V Katalógu je možné vyhľadávaním podľa autora či názvu publikácie (resp. témy) overiť, či sa požadovaný titul nachádza v knižničnom fonde VŠMVV. Súčasťou Katalógu je aj čitateľské konto.

Otváracia doba knižnice (od 14. 01. 2022):

Utorok9:30 – 11:30
Streda9:30 – 11:30
Štvrtok9:30 – 11:30 (okrem 24. 2, 10. 3., 24. 3., 7. 4., 21. 4. a 5. 5. 2022)
Piatok15:00 – 17:00 (iba 25. 2, 11. 3., 25. 3., 8. 4., 22.4. a 6. 5. 2022)
Sobota8:00 – 12:00 (iba 26. 2., 12. 3., 26. 3., 9. 4., 23. 4. a 7. 5. 2022)

Práva a povinnosti užívateľov pri využívaní služieb a knižničného fondu Knižnice VŠMVV upravuje Knižničný poriadok.

Kontakt:

E-mail: knihovna@vsmvv.cz / Tel.: 251 171 939