Dávid Melas, MPhil.

Rektor a generálny riaditeľ Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

Mgr. Martina Houdková

Predsedníčka správnej rady Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

JUDr. Olga Nebeská

Prorektorka pre zahraničné vzťahy a PR Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc., MBA

Prorektor pre vedu, výskum, tvorivú, publikačnú a grantovú činnosť Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

PhDr. Mgr. Radka Löwenhöfferová, Ph.D., MBA

Koordinátorka vedeckovýskumných aktivít Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

JUDr. Ing. Anna Ďurfina, PhD. et PhD

Riaditeľka VKI Bratislava Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

PhDr. Barbora Holíková

Zástupkyňa riaditeľky VKI Bratislava Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha