Dávid Melas, MPhil.

Rektor a generálny riaditeľ

Škola

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

Dávid Melas pôsobí na Vysokej škole medzinárodných a verejných vzťahov od roku 2017 a v súčasnosti zastáva funkciu generálneho riaditeľa. Od roku 2020 tiež zastáva funkciu generálneho riaditeľa na Vysokej škole hotelovej. Pred vstupom do vysokoškolského prostredia pôsobil v IT sektore a spolupracoval na dvoch úspešných startupoch.

Vysokoškolské štúdium absolvoval na Cambridge University, kde získal užitočné poznatky ohľadom modernej výučby, ktoré postupne zavádza aj na VŠMVV.