Forma štúdia
Praha Bratislava

Prečo študovať toto zameranie?

Kultúrna a športová diplomacia patrí k tzv. mäkkej moci štátu a patrí k účinným nástrojom paralelnej diplomacie. Študenti sa naučia ako budovať tzv. národný branding krajiny, ako zvyšovať atraktívnosť krajiny, jej kredibilitu a presadzovanie zahranično-politických cieľov. Kultúrna diplomacia sa v posledných rokoch stáva neoddeliteľnou súčasťou zahraničnej politiky mnohých štátov. Taktiež sa formuje športová diplomacia, keďže dopyt po športových diplomatoch dramaticky rastie. Špecifickú oblasť tvorí olympijská diplomacia, využívajúca medzinárodné a národné organizácie (Medzinárodný olympijský výbor, Slovenský / Český olympijský výbor, športové zväzy a pod.)

Profil absolventa

Kde sa môže absolvent zamerania uplatniť?

Profilové predmety

Společenský protokolNáboženstvo v medzinárodných vzťahochMedzinárodné organizácieIntegračné procesy v medzinárodných vzťahoch

Uplatnenie absolventa

Pracovník v medzinárodných športových organizáciáchPracovník v českých a slovenských športových organizáciách alebo na MZV SRPracovník špecializovaných agentov (CzechInvest, Czech Tourism atď.)

Výhody štúdia na VŠMVV

Individuálny prístup

Naši študenti sú pre nás partnermi a nie len čísla v zozname

Koniec bifľovania

U nás získate reálne zručnosti a skúsenosti z praxe

Prvotriedni vyučujúci

Budú vás učiť bývalí ministri, manažéri či diplomati

Stáže už počas štúdia

Možnosť stáže v domácich a medzinárodných inštitúciách

Zaujímavé projekty

Špeciálne pre študentov VŠMVV funguje projekt AMBASÁDA

Erasmus+

Možnosť vycestovania do desiatok krajín

Orientačný študijný plán

Semester Názov predmetu
Zimný Politológia
Zimný Úvod do medzinárodných vzťahov
Zimný Diplomacia v medzinárodných vzťahoch
Zimný Anglický jazyk
Zimný Spoločenský protokol
Zimný Politický systém ČR/SR
Semester Názov predmetu
Letný Ekonómia a ekonomika
Letný Dejiny medzinárodných politických vzťahov I
Letný Právo v medzinárodných vzťahoch
Letný Anglický jazyk II
Letný Zahraničná politika ČR/SR
Letný Komparácia politických systémov
Semester Názov predmetu
Zimný Dejiny medzinárodných politických vzťahov II
Zimný Medzinárodné právo I
Zimný Svetová ekonomika
Zimný Anglický jazyk III
Zimný 2. cudzí jazyk 1
Zimný Politická geografia
Zimný Európska ekonomická integrácia
Semester Názov predmetu
Letný Integračné procesy v medzinárodných vzťahoch
Letný Náboženstvo v medzinárodných vzťahoch
Letný Medzinárodné právo II
Letný Anglický jazyk IV
Letný 2. cudzí jazyk 2
Letný Teritoriálne štúdiá Európy a sveta
Letný Politický extrémizmus v medzinárodných vzťahoch
Semester Názov predmetu
Zimný Seminár bakalárskej práce
Zimný Bezpečnostné dimenzie v medzinárodných vzťahoch
Zimný Veľmoci v medzinárodných vzťahoch
Zimný Anglický jazyk V
Zimný 2. cudzí jazyk 3
Zimný Zahranično-ekonomické vzťahy
Zimný Aktuálne otázky medzinárodných vzťahov v AJ
Semester Názov predmetu
Letný Bakalárska práca
Letný Ekonomická diplomacia
Letný Konflikty v medzinárodných vzťahoch
Letný Anglický jazyk VI
Letný 2. cudzí jazyk 4
Letný Medzinárodné organizácie

Záleží nám na študentoch

Našou najlepšou reklamou sú spokojní študenti.

Bohdan

Čo ma určite milo prekvapilo a myslím si, že je to najsilnejšou stránkou VŠMVV je zakomponovanie teórie do praxe. Ďalšou mojou dôležitou podmienkou na školu je silný a spolupracujúci kolektív. Túto podmienku škola určite spĺňa.

Tereza

Na VŠMVV som prišla z malého mesta a z malej školy. Dôležité pre mňa pri výbere VŠ boli dve veci: prístup k študentom a zloženie vyučujúcich. Nemohla som skončiť na lepšom mieste ako práve u nás. Mám možnosť byť Terezou, nie číslom. Vďaka škole som sa tiež dostala k niekoľkým zaujímavým stážam.

Michael

Na škole oceňujem, že tam učia predovšetkým skúsení pedagógovia s bohatou praxou. Medzi silné stránky tiež považujem rôzne projekty, kam sa môžeme zapojiť, napríklad projekt Ambasáda alebo Bezpečnosť s generálom Andorom Šándorom.

Partneri školy

Nebojte sa chcieť viac,

Poďme do toho spolu.

Ak Vás naša ponuka oslovila, vyplňte nezáväznú registráciu na štúdium. Celé prijímacie konanie je bezplatné. Prípadne si otestujte svoje vedomosti v našom kvíze.

Prihláška Kvíz
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

Deň otvorených dverí

VŠMVV pripravuje deň otvorených dverí na mesačnej báze, a to pre každé mesto zvlášť. Môžete prísť osobne na individuálnu prehliadku medzi 10:00-16:00. Registrácia predom nie je nutná.

8. 9. 2022Bratislava / Praha
13. 10. 2022Bratislava / Praha
24. 11. 2022Bratislava / Praha
15. 12. 2022Bratislava / Praha

Nevyhovujú Vám termíny dňa otvorených dverí?

Môžete si dohodnúť individuálny termín.