Výsledky tvůrčí činnosti

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů v rámci plnění role vědeckovýzkumné role, jako jedné ze základních priorit eviduje publikační výstupy akademických pracovníků v Rejstříku informacích a výsledcích (RIV) Sběr dat o vědeckých výsledcích probíhá v rámci evidence tvůrčí činnosti prostřednictvím centralizovaného informačního systému vždy za akademický rok. Do tohoto systému jsou sbírány všechny výsledky akademických pracovníků a je jednou ze základních priorit dokumentující zabezpečení pedagogického procesu a reprezentující vědecký potenciál. Je také součástí hodnocení akademických pracovníků a promítá se do mzdových regulí. Evidence výsledků vědy a výzkumu je upravena vnitřním předpisem O nakládání s výsledky výzkumu a vývoje a o ochraně práv duševního vlastnictví.   Výsledky vědy a výzkumu VŠMVV jsou veřejně dostupné v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Radou pro výzkum, vývoj a inovace.

Studuj atraktivní obory s širokými možnostmi uplatnění na špičkové škole v centru Prahy.
Ke každému studentovi přistupujeme jednotlivě a poskytujeme mu plnou podporu při studiu.

Klíčový je pro nás rozvoj praktických dovedností a uplatnění absolventů. Proto maximálně podporujeme praxi, pracovní stáže a zahraniční pobyty.