PhDr. Jana Marková, Ph.D.

Assistant Professor

School

College of International and Public Relations Prague

PhDr. Jana Marková, Ph.D.

She graduated from the Faculty of Social Sciences of Charles University in the field of Economics and subsequently a doctoral study program in Theoretical Economics there. In 2001-2006 she participated in CESES economic projects at the Faculty of Social Sciences of Charles University. He has been working at VŠMVV since 2006 mainly in economic courses – Economic Diplomacy, Economics, Foreign Economic Relations of the Czech Republic. He specializes in macroeconomics, focusing on economic diplomacy and European integration and the single currency. At the same time he teaches economics in MBA courses for AHCM. She is the author of a number of professional articles or contributions in collective monographs and anthologies.

Publications

Ekonomický rozvoj. (2002, Česká republika středoevropským tygrem (2003)

Multiagentní model systému vysokých škol s procedurální racionalitou agentů (2006)

An Economic View of the World (2007)

Význam vysokoškolského vzdělávání pro ekonomický růst (2012)

ČR na cestě ke společné evropské měně (2016)

The Role of Institutions in Economic Diplomacy (2018)

Reflexe predikcí vytvořených na přelomu tisíciletí (2019)

Význam společného digitálního prostoru v procesu evropské integrace (2019)