PhDr. Jana Marková, Ph.D.

Odborný asistent

Škola

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

PhDr. Jana Marková, Ph.D.

Absolvovala FSV UK obor Ekonomie a následně doktorský studijní program oboru Teoretická ekonomie tamtéž. V letech 2001-2006 se podílela na ekonomických projektech CESES při FSV UK. Na VŠMVV působí od roku 2006 především v ekonomických kurzech – Ekonomická diplomacie, Ekonomie, Zahraničně ekonomické vztahy ČR. Specializuje se na makroekonomii, se zaměřením na ekonomickou diplomacii a evropskou integraci a problematiku jednotné měny euro. Současně vyučuje ekonomii v MBA kurzech pro AHCM. Je autorkou řady odborných článků či příspěvků v kolektivních monografiích a sbornících.

Publikácie

Ekonomický rozvoj. (2002, Česká republika středoevropským tygrem (2003)

Multiagentní model systému vysokých škol s procedurální racionalitou agentů (2006)

An Economic View of the World (2007)

Význam vysokoškolského vzdělávání pro ekonomický růst (2012)

ČR na cestě ke společné evropské měně (2016)

The Role of Institutions in Economic Diplomacy (2018)

Reflexe predikcí vytvořených na přelomu tisíciletí (2019)

Význam společného digitálního prostoru v procesu evropské integrace (2019)