PhDr. Vít Rouč, Ph.D.

Assistant Professor

School

College of International and Public Relations Prague

PhDr. Vít Rouč, Ph.D.

Historian of the history of international relations and world politics, iberoamericanist. Born in 1976 in Kutná Hora. In 2000 he graduated in History – History of International Relations and World Politics at the Philosophical Faculty of Charles University, Ibero-American Studies course at the Ibero-American Studies Center, Faculty of Arts, Charles University. In 2005 he received his Ph.D. – Center for Ibero-American Studies, Faculty of Arts, Charles University.

Since 2006 he has been working at the College of International and Public Relations in Prague. He lectures on the history of international relations, the history of diplomacy, the history of Czech foreign policy, the introduction to the study of international relations, the basics of diplomacy, diplomacy in the globalized world, political geography and lectures on the American continent.

Publications

Ekonomicko-politické vztahy Československa a andských států Latinské Ameriky v letech 1918-1975 v československé diplomatické korespondenci (2008)

České a československé aktivity ve vybraných oblastech Latinské Ameriky do roku 1989 (2016)

Present crisis in Venezuela and its influence. In: International Relations 2018: Current Issues of World Economy and Politics. Ekonóm. Bratislava, (2018. s. 634-639)

Mírová dohoda s FARC a její realizace, In: Zborník vědeckých prací z 20. mezinárodní konference – Mezinárodní vztahy 2019: Aktuální otázky světové ekonomiky a politiky, Publishing Ekonóm, (2019, s. 891-900)