PhDr. Vít Rouč, Ph.D.

Odborný asistent

Škola

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

PhDr. Vít Rouč, Ph.D.

Historik dějin mezinárodních vztahů a světové politiky, iberoamerikanista. Narozen v roce 1976 v Kutné Hoře. V roce 2000 absolvoval studium historie – dějiny mezinárodních vztahů a světové politiky na Filozofické Fakultě Univerzity Karlovy, kurz iberoamerikanistiky ve Středisku ibero-amerických studií FF UK. V roce 2005 získal titul Ph.D. – Středisko ibero-amerických studií FF UK. Od roku 2006 působí na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů. Přednáší dějiny mezinárodních vztahů, dějiny diplomacie, dějiny české zahraniční politiky, úvod do studia mezinárodních vztahů, základy diplomacie, diplomacii v globalizovaném světě, politickou geografii a vede přednášky zaměřené na problematiku amerického kontinentu.

Publikácie

Ekonomicko-politické vztahy Československa a andských států Latinské Ameriky v letech 1918-1975 v československé diplomatické korespondenci (2008)

České a československé aktivity ve vybraných oblastech Latinské Ameriky do roku 1989 (2016)

Present crisis in Venezuela and its influence. In: International Relations 2018: Current Issues of World Economy and Politics. Ekonóm. Bratislava, (2018. s. 634-639)

Mírová dohoda s FARC a její realizace, In: Zborník vědeckých prací z 20. mezinárodní konference – Mezinárodní vztahy 2019: Aktuální otázky světové ekonomiky a politiky, Publishing Ekonóm, (2019, s. 891-900)