Na VŠMVV proběhla ve dnech 8. – 10. 3. 2022  ve spolupráci s potravinovou bankou sbírka požadovaných potravin. Studentům a vyučujícím se podařilo zaplnit potravinami nejprve studentský klub na Santošce a následně se zapojit do potřebných prací přímo v prostorách Potravinové banky pro Prahu a Středočeský kraj, z.s. Navázaná spolupráce může podle potřeby pokračovat.

Vedení VŠMVV děkuje všem, kteří přinesli potraviny, hlavně však organizátorce akce paní Mgr. Haně Zmekové a skupině dobrovolníků ze stran studentů, kteří se na sbírce aktivně podíleli i tříděním potravin, logistikou a spoluprací s potravinovou bankou.