V rámci unikátního projektu PR v praxi prezentovali studenti VŠMVV své závěrečné projekty, na kterých pracovali celý semestr. Konkrétní zadání prací pocházelo přímo od soukromých firem, jejichž zadáním bylo, v rámci studentského projektu podpora svého PR a marketingových aktivit. Vyhodnocení proběhlo 5. 5. 2022 za účasti odborné poroty složené ze zástupců Asociace public relations (APRA) a garantky studijního programu doc. Ing. Moniky Palatkové Ph.D. Finální prezentace se zašlou také firmám a je velmi pravděpodobné, že studenti budou mít možnost vidět své nápady zrealizované v praxi. Speciální poděkování patří i Josefovi Ftorkovi, M.A. za vedení všech skupin studentů během celého semestru.