DiS. art. Jakub Abrahám

Odborný asistent, VKI Bratislava

DiS. art. Jakub Abrahám

Kouč spoločenskej etikety, pánskej módy a kráľovský komentátor. Vyštudoval herectvo a absolvoval viaceré vzdelávacie programy a školenia v oblasti etikety doma aj v zahraničí:
Master of business etiquette (MBE) - Ladislav Špaček
Royal etiquette MasterClass - Grant Harrold
British Monarchy MasterClass - Tracy Borman
Diplomatický protokol - Rudolf Hromádka

Aktívne sa zaujíma aj o dianie v európskych kráľovských rodinách, najmä však v tej britskej. Pôsobí ako kráľovský komentátor a svoje postrehy a vedomosti často prezentuje aj v rôznych televíznych reláciách.

Jakub Abrahám je zároveň dlhoročným dabingovým hercom, jeho služby v oblasti poradenstva etikety, imidžu a komunikácie vyhľadávajú manažéri, politici, hovorcovia, ale aj médiá, s ktorými často spolupracuje.