Ing. Soňa Gullová, Ph.D.

Odborný asistent

Škola

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

Dlouhodobě se specializuje na problematiku mezinárodního obchodního jednání, interkulturní komunikace, diplomatického a obchodního protokolu a společenského styku.
Na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů působí pouze rok, kde se stala garantkou a vyučující předmětu Společenský protokol a Mezinárodní obchodní jednání.
Je autorkou mnoha publikací, monografií a článků v odborných časopis v tuzemsku i v zahraničí.
Je vdaná, má jednu dceru a jednoho malého vnuka. Ve volném čase ráda cestuje.