Kateřina Vogeltanzová

Sekretariát rektorky a generálneho riaditeľa

Škola

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha