prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc.

Profesor a garant programu

Škola

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc.

Historik Blízkeho východu a medzinárodných vzťahov, arabista, islamológ. V roku 1977 absolvoval štúdium dejín-filozofie-arabčiny, od roku 2008 je profesorom medzinárodných politických vzťahov (VŠE).

Od roku 1977 pôsobí na filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe, medzi rokmi 2004-14 bol riaditeľom Ústavu Blízkeho východu a Afriky, od roku 2016 pôsobí tiež na Vysokej škole medzinárodných a verejných vzťahov ako vedúci Katedry medzinárodných vzťahov a diplomacie. Prednáša dejiny islamských krajín, islam, dejiny diplomacie a medzinárodných vzťahov, diplomatický protokol. Získal skúsenosti na viacerých európskych a arabských univerzitách, navštívil mnoho blízkovýchodných krajín.

V rokoch 2008-12 bol reprezentantom ČR v poradnom výbore nadácie Anna Lindh Foundation pre euro-stredomorský dialóg, 1984-85 pôsobil v Líbyi, 1991-93 pôsobil na ZÚ v Tripolise a Damasku. V rokoch 1993-97 bol poradcom Ministerstva financií, v roku 2002 poradcom Ministerstva obchodu a priemyslu a v rokoch 2014-17 poradcom ministra zahraničných vecí. V rokoch 1994-99 bol viceprezidentom Česko-arabskej obchodnej komory a od 1993 podpredsedom Spoločnosti česko-arabskej.

Publikácie

Revolučně demokratické strany na Blízkém východě (1986)

Úvod do dějin islámských zemí (1994)

Moderní dějiny islámských zemí (1999)

Dramatický půlměsíc (2001)

Kmeny a klany v arabské politice (2004)

Kmeny a klany v arabském Maghribu (2007)

Dějiny Egypta (2009)

Dějiny Iráku (2013)

Dějiny Libye (2015)

Dějiny mezinárodních politických vztahů I. (2019)

Připravuje Dějiny Sýrie, Libanonu a Jordánska.