VŠMVV pomohla svou záštitou k vydání nové vysokoškolské učebnice – Digital-Art-Content: Praktikum tvorby marketingového obsahu a měření jeho efektivity, která reflektuje svou obsahovou koncepcí základní oblast, resp. klíčový prvek procesu tvorby marketingových komunikátů, prvek významný pro velké kampaně prestižních agentur i pro propagační výstupy malých lokálních reklamních a kreativních studií.

Autoři učebnice, Mgr. Veronika Szabóová, PhD., Mgr. Josef Peniak, PhD., Mgr. Peter Cyprich, DiS. Art, strukturovali obsah učebnice tak, aby byla využitelná nejen pro vysokoškolské studenty marketingové komunikace a reklamy, ale aby byla užitečná i pro širší cílovou skupinu čtenářů, jako například laická veřejnost, či lidi pracující v sektorech vyžadujících propagaci svých aktivit.

Učebnice kombinuje teorii s praxí, což znamená, že kromě výrazně technických a teoretických pasáží jsou všechny podkapitoly doplněny příklady z praxe, které vybrané téma přibližují na konkrétní praktické ukázce, jakož i úkoly a dotazy, jejichž cílem je podnítit diskusi a také podpořit zapamatování si informací.

Učebnice je volně dostupná na tomto odkazu.

Publikace vznikla s podporou projektu APVV-18-0257: Inkubátor multimediálnej digitálnej produkcie: recipročný transfer vedy, umenia a kreatívnych priemyslov (garantka: doc. Mgr. Lucia Spálová, PhD.).

Tento blok obsahuje neočekávaný nebo neplatný obsah.Pokusit se o obnovení bloku