Dňa 14.9.2022 sa uskutočnil ďalší seminár na tému Prevencia viacsmerných konfliktných situácií a metódy zvládania stresových situácií, význam sebaúcty a sebareflexie, z cyklu podujatí v rámci projektu „Kultúrny mediátor“.
Podujatie sa konalo pre ľudí z Ukrajiny, ktorí majú štatút „DOČASNÉ ÚTOČISKO“.

Jedným z cieľov seminára bolo jeho zameranie na znižovanie možnosti vzniku konfliktných situácií vo sfére spoločenských vzťahov. V prípade vzniku konfliktov prizvaní odborníci zasa upriamili pozornosť účastníkov seminára na najefektívnejšie spôsoby riešenia konfliktov a metódy zvládania stresových situácií.

LEKTORSKÝ TÍM

JUDr. Elena Zenkovich, CSc. – mediátorka, právnička, lektorka
JUDr. Lenka Sokolová – mediátorka, právnička
Bc. Miroslav Schlesinger – odborník v oblasti prevencie kriminality (MV SR), sociálny pedagóg, tréner bojových umení, motivátor, kouč
Mgr. Jelena Ondrejkovičová, PhD. – filológ, pedagóg, úradná prekladateľka, tlmočníčka

PROGRAM a ZÁVERY SEMINÁRA nájdete nižšie v prílohách.

Závery v slovenskom jazyce: zde

Závery v ruskom jazyce: zde