Pozývame vás na ďalší seminár na tému:

Prevencia viacsmerných konfliktných situácií a metódy zvládania stresových situácií, význam sebaúcty a sebareflexie“

z cyklu podujatí v rámci projektu „Kultúrny mediátor“.
Podujatia sa konajú pre ľudí z Ukrajiny, ktorí majú štatút „DOČASNÉ ÚTOČISKO“.

Kedy: 14.9.2022 v priestoroch VŠMVV – Vzdelávacieho a konzultačného inštitútu v Bratislave, Tower 115 – Pribinova 25, Bratislava

LEKTORSKÝ TÍM

JUDr. Elena Zenkovich, CSc. – mediátorka, právnička, lektorka
JUDr. Lenka Sokolová – mediátorka, právnička
Bc. Miroslav Schlesinger – odborník v oblasti prevencie kriminality (MV SR), sociálny pedagóg, tréner bojových umení, motivátor, kouč
Mgr. Jelena Ondrejkovičová, PhD. – filológ, pedagóg, úradná prekladateľka, tlmočníčka

PROGRAM SEMINÁRA nájdete nižšie v priloženej pozvánke.