S radosťou Vám oznamujeme, že sme sa stali členmi APRA – Asociace public relations, z.s.!

APRA je dobrovoľné združenie PR agentúr a PR firiem pôsobiacich na území Českej republiky. Vznikla ako odborné združenie, ktorého prvoradým poslaním je prezentovať odbor PR najmä odbornej a klientskej verejnosti, všestranne kultivovať činnosť agentúr, presadzovať tzv. najlepšiu prax, vytvárať priestor k širokej profesijnej diskusii a budovať dobré meno odboru.

Veľmi nás teší aj to, že naši študenti budú môcť získavať vďaka členstvu v APRA stáže a praxe.