doc. Ing. Dušan Masár, PhD.

Docent - VKI Bratislava

Škola

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave, habilitoval na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Od skončenia štúdia v roku 1994, kontinuálne dodnes, vyučuje viaceré odborné ekonomické predmety. Od roku 2002 pôsobil resp. pôsobí ako vysokoškolský učiteľ a riadiaci pracovník na viacerých vysokých školách, Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, Vysokej škole medzinárodných a verejných vzťahov v Prahe a Vysokej škole Danubius v Sládkovičove. Priebežne publikuje a aktívne vedecky participuje v akademickom prostredí.

Publikácie

Teoretické a praktické otázky prístupu verejného marketingu k verejnej politike (2015)
Vybrané otázky z problematiky ekonómie (2014)
Rozpory a protirečenia deklarovanej snahy budovania trvalo udržateľného rozvoja (2014)
Problémy marketingu vo verejnom sektore (2013)
Základy marketingu (2010)