doc. Ing. Dušan Masár, PhD.

Docent - VKI Bratislava

Škola

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

Vystudoval Ekonomickou univerzitu v Bratislavě, habilitoval na Univerzitě Mateja Bela v Banské Bystrici. Od skončení studia v roce 1994, kontinuálně dodnes, vyučuje několik odborných ekonomických předmětů. Od roku 2002 působil resp. působí jako vysokoškolský učitel a řídící pracovník na více vysokých školách, Právnické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě, Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů v Praze a Vysoké škole Danubius ve Sládkovičově. Průběžně publikuje a aktivně vědecky participuje v akademickém prostředí.

Publikace

Teoretické a praktické otázky prístupu verejného marketingu k verejnej politike (2015)
Vybrané otázky z problematiky ekonómie (2014)
Rozpory a protirečenia deklarovanej snahy budovania trvalo udržateľného rozvoja (2014)
Problémy marketingu vo verejnom sektore (2013)
Základy marketingu (2010)