prof. PhDr. Jan Eichler, CSc.

Profesor

Škola

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

prof. PhDr. Jan Eichler, CSc.

Je vědeckým pracovníkem Ústavu mezinárodních vztahů, kde se zabývá problematikou mezinárodní bezpečnosti. Je členem oborových rad doktorských studií MUP Praha, FBMI (fakulta biomedicínského inženýrství) ČVUT, Kladno, FM (fakulta managementu) UO, Brno. Je členem vědecké rady FBMI ČVUT. Je člen redakční rady časopisu Vojenské rozhledy. V roce 2014 úspěšně ukončil jmenovací řízení na VSE v Praze, ale jeho jmenovací dekret nebyl dodnes podepsán. Na VŠMVV je členem Akademické rady a aktivním akademickým pracovníkem.

Vystupuje v rozhlase a televizi, publikuje v odborných časopisech, mj. Mezinárodní vztahy, Défense nationale, Relations Internationales et Stratégiques, Défense et stratégie (všechny tři Francie), OstEuropa (SRN), International Peacekeeping (Velká Británie), Studies in Conflict & Terrorism, Communist and Post-Communist Studies (USA).

Publikácie

Terorismus a války na počátku 21. století (Karolinum 2007)

Mezinárodní bezpečnost v době globalizace (Portál 2009)

Bezpečnostní a strategická kultura USA, EU a ČR (Karolinum 2011)

Od Hirošimy po Bělehrad; válka a mír v druhé polovině 20. století. (Karolinum 2014)

Expanze na pozvání (Karolinum, 2019)

Je spoluautorom publikácie: USA a Ruská federace – komparace z pohledu bezpečnostní a strategické kultury (ÚMV 2013).

Ve Velké Británii vydal monografii War, Peace and International Security. From Sarajevo to Crimea (Palgrave. 2017).