doc. PhDr. Jan Eichler, PhD.

Docent

eichler@vsmvv.cz

Je vědeckým pracovníkem Ústavu mezinárodních vztahů, kde se zabývá problematikou mezinárodní bezpečnosti. Je členem oborových rad doktorských studií MUP Praha, FBMI (fakulta biomedicínského inženýrství) ČVUT, Kladno, FM (fakulta managementu) UO, Brno. Je členem vědecké rady FBMI ČVUT. Je člen redakční rady časopisu Vojenské rozhledy. V roce 2014 úspěšně ukončil jmenovací řízení na VSE v Praze, ale jeho jmenovací dekret nebyl dodnes podepsán. Na VŠMVV je členem Akademické rady a aktivním akademickým pracovníkem.

Vystupuje v rozhlase a televizi, publikuje v odborných časopisech, mj. Mezinárodní vztahy, Défense nationale, Relations Internationales et Stratégiques, Défense et stratégie (všechny tři Francie), OstEuropa (SRN), International Peacekeeping (Velká Británie), Studies in Conflict & Terrorism, Communist and Post-Communist Studies (USA)

 

Publikace Terorismus a války na počátku 21. století (Karolinum 2007). Mezinárodní bezpečnost v době globalizace (Portál 2009), Bezpečnostní a strategická kultura USA, EU a ČR (Karolinum 2011), Od Hirošimy po Bělehrad; válka a mír v druhé polovině 20. století. (Karolinum 2014), Expanze na pozvání (Karolinum, 2019).

 

Je spoluautorem publikace USA a Ruská federace – komparace z pohledu bezpečnostní a strategické kultury (ÚMV 2013). Ve Velké Británii vydal monografii War, Peace and International Security. From Sarajevo to Crimea (Palgrave. 2017).

Studuj atraktivní obory s širokými možnostmi uplatnění na špičkové škole v centru Prahy.
Ke každému studentovi přistupujeme jednotlivě a poskytujeme mu plnou podporu při studiu.

Klíčový je pro nás rozvoj praktických dovedností a uplatnění absolventů. Proto maximálně podporujeme praxi, pracovní stáže a zahraniční pobyty.