doc. PhDr. Radoslav Štefančík, Ph.D.

Lektor nemeckého jazyka - VKI Bratislava

Škola

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

V roku 2002 vyštudoval politológiu a nemecký jazyk a literatúru na PU v Prešove. V roku 2006 absolvoval magisterský program politológie na Friedrich-Schiller-Universität v Jene, doktorské štúdium politológie ukončil na FMV VŠE v Prahe v roku 2010 a habilitoval v odbore politológia v roku 2016 na FF UPJŠ v Košiciach. Získal rôzne štipendiá, o. i. Medzinárodné parlamentné štipendium v Nemeckom spolkovom sneme (2003), na Viedenskej univerzite (2011) a Herderovom inštitúte v Marburgu (2012). Od roku 2012 pracuje na Fakulte aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave na Katedre interkultúrnej komunikácie.