doc. PhDr. Radoslav Štefančík, Ph.D.

Lektor německého jazyka - VKI Bratislava

Škola

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

V roce 2002 vystudoval politologii a německý jazyk a literaturu na PU v Prešově. V roce 2006 absolvoval magisterský program politologie na Friedrich-Schiller-Universität v Jeně, doktorské studium politologie ukončil na FMV VŠE v Praze v roce 2010 a habilitoval v oboru politologie v roce 2016 na FF UPJŠ v Košicích. Získal různá stipendia, o. . i. Mezinárodní parlamentní stipendium v Německém spolkovém sněmu (2003), na Vídeňské univerzitě (2011) a Herderově institutu v Marburgu (2012). Od roku 2012 pracuje na Fakultě aplikovaných jazyků Ekonomické univerzity v Bratislavě na Katedře interkulturní komunikace.