doc. RNDr. Bohumír Štědroň, CSc.

Docent

Škola

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

Přednáší mezinárodní marketing, prognostiku, manažerské rozhodování, politickou a manažerskou komunikaci, politický marketing a politologii na Univerzitě Karlově, Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů Praha a ČVUT Praha. Je autorem nebo spoluautorem 23 knih (3 vyšly v zahraničí), více než 70 odborných a vědeckých článků a autorem 5 divadelních her, které uvedlo divadlo Semafor, Slovesnký dům i Činoherní klub. Je předsedou Prognostického klubu České manažerské asociace, členem klubu Transparency International, Hospodářské komory a smíšených obchodních komor a členem České společnosti pro politické vědy. Je rovněž předsedou České asociace Římského klubu a ředitelem z.s. divadla COMICA ECONOMICA.

Na VŠMVV je členem Akademické rady, aktivním akademickým pracovníkem a ředitelem Prognostického institutu. Je také výkonným redaktorem recenzovaného časopisu Journal of Diplomatic and Social Studies.

Publikácie

Štědroň,B.,Matějka J. a kol.: Právo a umělá inteligence. Nakladatelství A.Čeněk, Praha 2020,ISBN 978-80-7380-803-7

ŠTĚDROŇ, B 2020 . Recenzia na knihu: Stoletý maraton . In Politické Vedy . Vol . 23 No . 1 , 2020 . ISSN 133 5 2741 , pp 249 251 .

Available at http://doi.org/10.24040/politickevedy.20 20.23.1.249 251

Štědroň, B. a kol.: Prognostika, C.H.BECK 2019, ISBN: 978-80-7400-746-0

Štědroň, B.: Experiments with the Lichtman forecasting procedure in the sport segment, ©Kinanthropologica, Vol. 55, No. 1, pp. 49–59, 2019 https://www.cupress.cuni.cz/ink2_stat/index.jsp?include=AUC_cislo&id=7403&casopis=89&zalozka=1&predkl=0

Štědroň,B.: "SVĚT 2035: nové scénáře",konference Smart Life 2019 - životní styl ve věku digitální transformace, 30.1.2019, časopis Sdělovací technika ve spolupráci s PwC.

Štědroň,B.: Média a politika v digitálním světe, recenze, časopis Politické vedy č. 1/2019 http://www.politickevedy.fpvmv.umb.sk/archiv-vydani/2019/1-2019/, ISSN1335-2741, UMB SR

Štědroň,B.: Digitalizace ekonomiky, recenze,Ekonomický časopis SAV Bratislava, 2/67/2019 recenze,str.219, ISSN 0013-3035

Štědroň, B.,Kostrec,M.: Towards managerial politology, Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, „ Progresívne prístupy a metódy zvyšovania efektívnosti a výkonnosti organizácií“, Hotel BOBOTY, Vrátna dolina, SLOVENSKO 4. – 5. 10. 2018,Fakulta managementu Komenského univerzity Bratislava, ISBN 978-80-972984-1-8 ,EAN 9788097298418

Štědroň B.: Manažerská politologie-nová vědecká disciplína , mezinárodní konference VŠFS,2018,https://www.vsfs.cz/prilohy/konference/lk_2018_sbornik_pdf.pdf,str.4

Štědroň,B.,Šíma J., Čáslavová,E.: a kol.: Mezinárodní marketing, nakladatelství C.H.Beck, Praha 2018, ISBN 978-80-7400-441-4

Štědroň, B.,Štědroň,J.: Towards evolutionary politology, Politické vedy 3/2018, ISSN1335-2741, UMB SR

ŠTĚDROŇ B., KARASOVÁ E.: „Prognóza výsledků politického i sportovního utkání“ ve sborníku Médias res 4/2017, ISSN 2464-6334

ŠTĚDROŇ, B. A kol.: Mezinárodní marketing a informační technologie. WOLTERS, KLUWER, Praha 2011, ISBN 978-80-7357-690-5;

ŠTĚDROŇ B.; POTŮČEK M. a kol: Prognostické metody jejich aplikace. C.H.BECK, Praha 2012. ISBN 978-7179-174-4;

ŠTĚDROŇ, B. ,POTŮČEK M. a kol.: Politika a politický marketing, Praha: C.H.Beck, 2013, ISBN 978-80-7400-448-3

ŠTĚDROŇ B., KOCOR V.: nakladatelství Sdělovací technika, Technologické prognózy a telekomunikace

(ISBN/EAN: 978-80-86645-22-3)

ŠTĚDROŇ, B., ČÁSLAVOVÁ, E.: Manažerské rozhodování v praxi, C.H.BECK, Praha 2015

odborné články:

ŠTĚDROŇ B.: SVĚT 2030, Médias res, 1, 1-2, 22-29, Praha 2016 , ISSN 2464-6334

ŠTĚDROŇ B, STUIDNIČKA T.: Technological and system forecast: some key direction of the development, Sdělovací technika, 64,5,44-47 ,2016 Praha ISSN: 0036-9942

ŠTĚDROŇ B.: Budoucí trendy: politika a technologický rozvoj, CzechIndustry 3/2016 Praha 15,3,40-44 , ISSN 2464-5664

ŠTĚDROŇ B.: Prognóza vývoje Internetu 4/2014, Sdělovací technika, str. 5-6.

ŠTĚDROŇ B.: Systémový pohled na proces lidského poznání, recenzovaný časopis Univerzity Karlovy: Evaluační teorie a praxe 1/2014, ISSN 2336-114X.

ŠTĚDROŇ B.: Ve stylu M. Tala proti umělé inteligenci-šachovému programu ŠachInfo 2/2014, Praha 2014.

ŠTĚDROŇ B.: Technological forecasting and sport, p. 205, International scientific conference, Physical activity in science and practice, FTVS UK červen 2013.

ŠTĚDROŇ B.: recenze na monografii: Svítek M.: Víc než součet částí, Systémový pohled na proces lidského poznání, Ekonomický časopis Slovenské akademie věd, 7/2013.

ŠTĚDROŇ B., STRELCOVA, A.: Telecommunications in China,ST 4/2012.

ŠTĚDROŇ B.: Artificial Intelligence and its Limitations ST 9/2012 p. 32.

ŠTĚDROŇ B.: Towards Computer Feudal Monarchy ST 8/2012.

ŠTĚDROŇ B.: Hazardem proti umělé inteligenci-počítačovému programu, ŠachInfo 5/2012.