doc. RNDr. Bohumír Štědroň, CSc.

docent
+420 251 171 942
stedron@vsmvv.cz

Přednáší mezinárodní marketing, prognostiku, manažerské rozhodování, politickou a manažerskou komunikaci, politický marketing a politologii na Univerzitě Karlově, Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů Praha a ČVUT Praha. Je autorem nebo spoluautorem 22 knih (3 vyšly v zahraničí) a autorem 5 divadelních her. Je předsedou Prognostického klubu České manažerské asociace, členem klubu Transparency International, Hospodářské komory a smíšených obchodních komor a členem České společnosti pro politické vědy. Je rovněž soudním znalcem a ředitelem z.s. divadla COMICA ECONOMICA.

Publikační činnost:

knižní publikace:

ŠTĚDROŇ, B. A kol.: Mezinárodní marketing a informační technologie. WOLTERS,  KLUWER, Praha 2011, ISBN 978-80-7357-690-5;

ŠTĚDROŇ B.; POTŮČEK M. a kol: Prognostické metody jejich aplikace. C.H.BECK, Praha 2012. ISBN 978-7179-174-4;

ŠTĚDROŇ, B. ,POTŮČEK M. a kol.: Politika a politický marketing, Praha: C.H.Beck, 2013, ISBN 978-80-7400-448-3

ŠTĚDROŇ B., KOCOR V.: nakladatelství Sdělovací technika, Technologické prognózy a telekomunikace

(ISBN/EAN: 978-80-86645-22-3)

ŠTĚDROŇ, B., ČÁSLAVOVÁ, E.: Manažerské rozhodování v praxi, C.H.BECK, Praha 2015

odborné články:

ŠTĚDROŇ B.: SVĚT 2030, Médias res, 1, 1-2, 22-29, Praha 2016 , ISSN 2464-6334

ŠTĚDROŇ B, STUIDNIČKA T.: Technological and system forecast: some key direction of the development, Sdělovací technika, 64,5,44-47 ,2016 Praha  ISSN: 0036-9942

ŠTĚDROŇ B.: Budoucí trendy: politika a technologický rozvoj, CzechIndustry 3/2016 Praha 15,3,40-44 , ISSN 2464-5664

ŠTĚDROŇ B.: Prognóza vývoje Internetu 4/2014, Sdělovací technika, str. 5-6.

ŠTĚDROŇ B.: Systémový pohled na proces lidského poznání, recenzovaný časopis Univerzity Karlovy: Evaluační teorie a praxe 1/2014, ISSN 2336-114X.

ŠTĚDROŇ B.: Ve stylu M. Tala proti umělé inteligenci-šachovému programu ŠachInfo 2/2014, Praha 2014.

ŠTĚDROŇ B.: Technological forecasting and sport, p. 205, International scientific conference, Physical activity in science and practice, FTVS UK červen 2013.

ŠTĚDROŇ B.: recenze na monografii: Svítek M.: Víc než součet částí, Systémový pohled na proces lidského poznání, Ekonomický časopis Slovenské akademie věd, 7/2013.

ŠTĚDROŇ B., STRELCOVA, A.: Telecommunications in China,ST 4/2012.

ŠTĚDROŇ B.: Artificial Intelligence and its Limitations ST 9/2012 p. 32.

ŠTĚDROŇ B.: Towards Computer Feudal Monarchy ST 8/2012.

ŠTĚDROŇ B.: Hazardem proti umělé inteligenci-počítačovému programu, ŠachInfo 5/2012.

Studuj atraktivní obory s širokými možnostmi uplatnění na špičkové škole v centru Prahy.
Ke každému studentovi přistupujeme jednotlivě a poskytujeme mu plnou podporu při studiu.

Klíčový je pro nás rozvoj praktických dovedností a uplatnění absolventů. Proto maximálně podporujeme praxi, pracovní stáže a zahraniční pobyty.