JUDr. Helena Chaloupková, Ph.D.

Odborný asistent

Škola

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

JUDr. Helena Chaloupková, Ph.D.

Advokátka a pedagožka zabývající se mediálním a autorským právem. Narozena 1951 v Brně. Vystudovala právnickou fakultu UK. V roce 1994 se stala členkou Komory komerčních právníků a od roku 1995 je advokátkou a členkou České advokátní komory. Od roku 2002 působila jako pedagog na různých veřejných a soukromých školách. Od roku 2009 působí na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů Praha, od roku 2017 na Vysoké škole podnikání a práva Je autorkou a spoluautorkou řady komentářů týkajících se hromadných sdělovacích prostředků, reklamy a autorských práv vydaných v Nakladatelství C.H. Beck. Od roku 1991 se účastnila na legislativním procesu v oblasti médií a autorských práv. Poskytuje právní služby pro bono pro některé neziskové organizace a spolky.

Publikácie

Zákon o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku (2. vydání 2006)

Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání (2. vydání, společně s P. Holým 2009)

Regulace reklamy (společně s P. Holým 2009)

Komentář Občanského zákoníku, kapitola Zvláštní ustanovení pro licenci k předmětům chráněným autorským právem (2014)

Autorský zákon (5. vydání, společně s P. Holým 2017), Mediální právo (1. vydání, společně s P.Holým, J. Urbánkem, 2019)