JUDr. Elena Zenkovich, CSc

Lektorka ruského jazyka - VKI Bratislava

Škola

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

Absolvovala ruský štátny pedagogický inštitút Gercena v Petrohrade, štúdium na Moskovskej štátnej právnickej akadémie. Ďalej študovala na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Okrem pedagogického a právnického vzdelania má ekonomické vysokoškolské vzdelanie.
Pracovala ako pedagogická pracovníčka, bola vedúcou ekonómkou v Národnej banke v Petrohrade. Od roku 1996 pracovala v Združení účastníkov finančného trhu v Moskve a takmer dvadsať rokov pracovala na manažérskej pozícii. V súčasnosti je mediátorka zapísaná v zozname mediátorov MS SR.
Publikovala monografické práce, odborné články z oblasti finančného a správneho práva, komparatívnej právnej analýzy legislatívy v rôznych krajinách.