Mgr. Natalia Shumeiko, Ph.D.

Lektorka anglického jazyka - VKI Bratislava

Mgr. Natalia Shumeiko, Ph.D.

Mgr. Natalia Shumeiko, PhD. je lektorkou anglického jazyka na Vysokej škole medzinárodných a verejných vzťahov Praha (VŠMVV), autorkou odborných článkov a pedagogicko-metodických prác.
Pracovné skúsenosti vo vysokoškolskom vzdelávaní podporili vedecký rast Mgr. Natalie Shumeiko, PhD. Jej pedagogická činnosť poskytla základ pre získanie zručností zodpovedného vedeckého pracovníka. V rokoch 2011 až 2014 študovala postgraduálne štúdium. Potom v roku 2017 obhájila kandidátsku dizertačnú prácu na tému "Odborná cudzojazyčná príprava budúcich odborníkov v oblasti humanitných vied na vysokých školách na Slovensku". V roku 2020 absolvovala vedecko-pedagogickú stáž na Univerzite Ca'Foscari v Benátkach (Taliansko). V roku 2022 sa zúčastnila na Škole akademického písania pre vysokoškolských učiteľov, ktorú organizovala Univerzita juhovýchodného Nórska.

Publikácie

SHUMEIKO, Natalia. (2016). Professional foreign language training of future specialists in the humanitarian profile: the experience of Slovakia: method. recommendations (in Ukr.). K.: “Alfa-Peak”, LLC, 48 p. (100 %)

SHUMEIKO, Natalia. (2016). Content Peculiarities of Master’s Professional Foreign Language Training in Translation Studies and Interpretation at the Universities of Slovakia. Comparative Professional Pedagogy. 6(3)/2016. DOI: 10.1515/rpp-2016-0031 (100 %)

SHUMEIKO, Natalia. (2019). Professional training of financiers and economists: the European experience (in Ukr.). Financial Infrastructure and Sustainable Development. Collection of Scientific Papers. International scientific conference. K.: KNEU, (100 %)