prof. PhDr. Miroslav Foret, CSc.

Profesor

Škola

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

Prof. PhDr. Miroslav Foret, CSc.

Na Masarykově univerzitě v Brně vedl v 90. letech Centrum rozvoje malého podnikání České republiky, financované Kongresem USA a na tamní Ekonomicko-správní fakultě vyučoval marketingové předměty (marketing, marketingová komunikace, marketingový výzkum). Působil na řadě zahraničních vysokých škol, mimo jiné déle než semestr na Vysoké škole v Haagu (Nizozemí), kde s tamními akademickými pracovníky založil v roce 1994 Mezinárodní institut marketingu, komunikace a podnikání (IIMCE). V letech 2003 – 2005 napomáhal vzniku Soukromé vysoké školy ekonomické ve Znojmě, jejímž byl následně prvním rektorem.

V současnosti působí na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů v Praze. Na Fakultě ekonómie a podnikania Paneurópské vysoké školy v Bratislavě byl supervizorem mezinárodního projektu Visegradského fondu Marketingová komunikácia v podmienkách krajín V4. Českou republiku zastupuje v řídícím výboru International Association for Nonprofit and Public Marketing, je členem zahraničních edičních a redakčních rad vědeckých a odborných časopisů International Review on Public and Non Profit Marketing, Public Marketing Idea, Marketing Science and Inspirations a Responsibility and Sustainbility.

Jako autor či spoluautor má na svém kontě přes pět desítek knižních vydání v České republice i v zahraničí.

Publikácie

Marketingová komunikace (2011)

Marketingový průzkum. Poznáváme svoje zákazníky (2012)

Marketing pro začátečníky (2012)

Management organizace a management destinace (2016)

Marketingové řízení místního rozvoje (2016)

Spolupublikoval: FORET, M. – HESKOVÁ, M. – LIESKOVSKÁ, V. – MELAS, D. Management integrované marketingové a podnikové komunikace (2018)