Forma štúdia
Praha Bratislava

Prečo študovať toto zameranie?

Vďaka tomuto zameraniu získate praktickú prípravu v oblasti strategického plánovania, využívania a manažérskeho riadenia moderných nástrojov digitálneho marketingu. Naučíme Vás, ako pracovať s obsahom, pretože „obsah je kráľ“. Naučíte sa riadiť, realizovať a monitorovať ďalšie nadväzujúce marketingové aktivity a reportovať aj kontrolovať výsledky s využitím analytických nástrojov. Naučíte sa pracovať nielen s on-line nástrojmi, ale aj živou komunikáciou s partnermi a klientmi.

Môžete si vybrať, či zvolíte prácu v reklamnej alebo mediálnej agentúre, inej súkromnej firme, vo verejnom či neziskovom sektore alebo si založíte vlastnú firmu.

Profil absolventa

Kde sa môže absolvent zamerania uplatniť?

Profilové predmety

Social Media MarketingMarketingový výskumContent marketingIntegrovaná marketingová komunikáciaDigitálny marketing

Uplatnenie absolventa

Manažér pre digitálny marketingManažér sociálnych médiíManažér pre obsahDigital account managerKey account manager

Výhody štúdia na VŠMVV

Individuálny prístup

Naši študenti sú pre nás partnermi a nie len čísla v zozname

Koniec bifľovania

U nás získate reálne zručnosti a skúsenosti z praxe

Prvotriedni vyučujúci

Budú vás učiť špičkoví manažéri, marketéri alebo podnikatelia

Možnosť práce v študentskej agentúre

Vybraní študenti budú môcť pracovať na reálnych zákazkách už počas štúdia

Erasmus+

Možnosť vycestovania do desiatok krajín

Stáže už počas štúdia

Možnosť stáže v domácich a medzinárodných inštitúciách

Orientačný študijný plán

Semester Názov predmetu
Zimný Princípy riadenia štátu a ústavný politický systém ČR/SR
Zimný Vybrané kapitoly z managementu
Zimný Vybrané kapitoly z marketingu
Zimný Ekonomika podniku
Zimný Verejný sektor a jeho fungovanie
Zimný Anglický jazyk I
Semester Názov predmetu
Letný Ekonómia a ekonomika
Letný Integrovaná marketingová komunikácia
Letný Medzinárodný strategický marketing
Letný Management ekonomiky a financií
Letný Anglický jazyk II
Semester Názov predmetu
Zimný ICT a informačné systémy
Zimný Riadenie ľudských zdrojov
Zimný Medzinárodné obchodné jednania
Zimný Anglický jazyk III
Zimný Digitálny marketing
Zimný Strategické riadenie digitálneho marketingu
Zimný Voliteľný predmet
Semester Názov predmetu
Letný Kvantitatívne metódy a analýzy
Letný Marketingový výskum
Letný Anglický jazyk IV
Letný Social media marketing
Letný Content marketing
Letný Voliteľný predmet
Semester Názov predmetu
Zimný Seminár k bakalárskej práci
Zimný Anglický jazyk V
Zimný Riadenie mediálnej a výkonnostnej kampane
Zimný Analytika a meranie efektivity marketingových nástrojov
Zimný Stratégia riadenia v mediálnej a komunikačnej agentúre
Zimný Voliteľný predmet
Zimný Voliteľný predmet
Semester Názov predmetu
Letný Odborná prax
Semester Názov predmetu
Medzinárodný cestovný ruch a udržateľnosť
Marketingový výskum v medzinárodnom turizme
Digitálny marketing v medzinárodnom turizme
Kreativita a jej kultúrne odlišnosti
Riadenie nástrojov digitálneho marketingu
Aktuálne trendy riadenia PR
Spotrebiteľské chovanie
Cudzí jazyk – francúzština I-IV
Cudzí jazyk – taliančina I-IV
Cudzí jazyk – nemčina I-IV
Cudzí jazyk – španielčina I-IV
Cudzí jazyk – ruština I-IV

Záleží nám na študentoch

Našou najlepšou reklamou sú spokojní študenti.

Tereza

Na VŠMVV som prišla z malého mesta a z malej školy. Dôležité pre mňa pri výbere VŠ boli dve veci: prístup k študentom a zloženie vyučujúcich. Nemohla som skončiť na lepšom mieste ako práve u nás. Mám možnosť byť Terezou, nie číslom. Vďaka škole som sa tiež dostala k niekoľkým zaujímavým stážam.

Petra

VŠMVV som si vybrala už pre bakalárske štúdium, predovšetkým kvôli odboru PR. Na škole sa mi tak zapáčilo, že som sa tu rozhodla pokračovať aj v štúdiu magistra. Najsilnejšou stránkou školy je určite individuálny prístup k študentom.

Bohdan

Čo ma určite milo prekvapilo a myslím si, že je to najsilnejšou stránkou VŠMVV je zakomponovanie teórie do praxe. Ďalšou mojou dôležitou podmienkou na školu je silný a spolupracujúci kolektív. Túto podmienku škola určite spĺňa.

Partneri školy

Nebojte sa chcieť viac,

Poďme do toho spolu.

Ak Vás naša ponuka oslovila, vyplňte nezáväznú registráciu na štúdium. Celé prijímacie konanie je bezplatné. Prípadne si otestujte svoje vedomosti v našom kvíze.

Prihláška Kvíz
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

Deň otvorených dverí

VŠMVV pripravuje deň otvorených dverí na mesačnej báze, a to pre každé mesto zvlášť. Môžete prísť osobne na individuálnu prehliadku medzi 10:00-16:00. Registrácia predom nie je nutná.

8. 9. 2022Bratislava / Praha
13. 10. 2022Bratislava / Praha
24. 11. 2022Bratislava / Praha
15. 12. 2022Bratislava / Praha

Nevyhovujú Vám termíny dňa otvorených dverí?

Môžete si dohodnúť individuálny termín.