doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc., MBA

Prorektor pro vědu, výzkum, tvůrčí, publikační a grantovou činnost

Škola

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

Má dlouholeté manažerské zkušenosti v oblasti řízení a koordinace vědy a výzkumu na vysokých školách. Do roku 2018 působil na pozici prorektora pro vědu, výzkum a neformální vzdělávání na Vysoké škole obchodní v Praze, kde byl zároveň pověřen vedením katedry ekonomie a ekonomiky. Jeho odborným a vědeckým backgroundem je totiž právě oborová a průřezová ekonomika a lidské zdroje. V současné době se ve své publikační a výzkumné činnosti profiluje zejména na rozvoj lidských zdrojů, tedy na vzdělávání zaměstnanců, řízení kariéry a poradenství.

Souběžně působí již dlouhou řadu let na Vysoké škole ekonomické v Praze, Fakultě financí a účetnictví, kde se zabývá teorií vyučování, konkrétně didaktikou ekonomických předmětů a problematikou cvičných (fiktivních) firem, tedy zejména přípravou budoucích učitelů ekonomických předmětů a lektorů pro neformální vzdělávání. Na Vysoké škole ekonomické je členem oborové rady doktorského studijního programu Teorie vyučování ekonomických předmětů a členem oborové rady doktorského studijního programu Didaktika technických odborných předmětů na Dubnickém technologickém institutu v Dubnici nad Váhom (SR). Je úspěšným školitelem doktorandů, vykazuje již sedm ukončených doktorandů v ČR a SR. Je hodnotitelem Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství pro oblast vzdělávání „Ekonomické obory“. Byl jmenován členem vědecké rady Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze a je zde externím členem Rady pro vnitřní hodnocení. Dále je členem redakční rady recenzovaného odborného časopisu na podporu vzdělávání Media4u a členem vědecké ediční rady vydavatelství Extrasystem.

Na VŠMVV Praha působí Pavel Krpálek na pozici prorektora pro vědu, výzkum, tvůrčí, publikační a grantovou činnost, zároveň je zde členem Rady pro vnitřní hodnocení, Akademické rady a redakční rady recenzovaného časopisu Journal of Diplomatic and Social Studies.

Publikace

Základy ekonomie pro sociální pracovníky, monografie (2010)

Didaktika ekonomických předmětů, vysokoškolská učebnice (2012)

Efektivní styl práce vysokoškolského učitele, monografie (2014)

Teoretické aspekty racionalizace ekonomického vzdělávání, kolektivní monografie (2014)

Lidské zdroje a personální management, monografie (2017)

Praktikum z didaktiky ekonomických předmětů, vysokoškolská učebnice (2017)

Vybrané kapitoly z pedagogicko-psychologické a didaktické přípravy vysokoškolských učitelů, vysokoškolská skripta (2018)

Cestovní ruch pro všechny: inkluze a lidský kapitál pro rozvoj regionů, monografie (2019)

Univerzitní vzdělávání v minulosti, současnosti a budoucnosti, monografie (2020)