doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc., MBA

Prorektor pro vědu, výzkum, tvůrčí, publikační a grantovou činnost

krpalek@vsmvv.cz

doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc., MBA má dlouholeté manažerské zkušenosti v oblasti řízení a koordinace vědy a výzkumu na vysokých školách. Do roku 2018 působil na pozici prorektora pro vědu, výzkum a neformální vzdělávání na Vysoké škole obchodní v Praze, kde byl zároveň pověřen vedením katedry ekonomie a ekonomiky. Jeho odborným a vědeckým backgroundem je totiž právě oborová a průřezová ekonomika a lidské zdroje. V současné době se ve své publikační a výzkumné činnosti profiluje zejména na rozvoj lidských zdrojů, tedy na vzdělávání zaměstnanců, řízení kariéry a poradenství.

Souběžně působí již dlouhou řadu let na Vysoké škole ekonomické v Praze, Fakultě financí a účetnictví, kde se zabývá teorií vyučování, konkrétně didaktikou ekonomických předmětů a problematikou cvičných (fiktivních) firem, tedy zejména přípravou budoucích učitelů ekonomických předmětů a lektorů pro neformální vzdělávání. Na Vysoké škole ekonomické je členem oborové rady doktorského studijního programu Teorie vyučování ekonomických předmětů a členem oborové rady doktorského studijního programu Didaktika technických odborných předmětů na Dubnickém technologickém institutu v Dubnici nad Váhom (SR). Je úspěšným školitelem doktorandů, vykazuje již sedm ukončených doktorandů v ČR a SR. Je hodnotitelem Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství pro oblast vzdělávání „Ekonomické obory“. Byl jmenován členem vědecké rady Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze a je zde externím členem Rady pro vnitřní hodnocení. Dále je členem redakční rady recenzovaného odborného časopisu na podporu vzdělávání Media4u a členem vědecké ediční rady vydavatelství Extrasystem.

Na VŠMVV Praha působí Pavel Krpálek na pozici prorektora pro vědu, výzkum, tvůrčí, publikační a grantovou činnost, zároveň je zde členem Rady pro vnitřní hodnocení, Akademické rady a redakční rady recenzovaného časopisu Journal of Diplomatic and Social Studies.

 

Publikace: Základy ekonomie pro sociální pracovníky, monografie (2010), Didaktika ekonomických předmětů, vysokoškolská učebnice (2012), Efektivní styl práce vysokoškolského učitele, monografie (2014), Teoretické aspekty racionalizace ekonomického vzdělávání, kolektivní monografie (2014), Lidské zdroje a personální management, monografie (2017), Praktikum z didaktiky ekonomických předmětů, vysokoškolská učebnice (2017), Vybrané kapitoly z pedagogicko-psychologické a didaktické přípravy vysokoškolských učitelů, vysokoškolská skripta (2018), Cestovní ruch pro všechny: inkluze a lidský kapitál pro rozvoj regionů, monografie (2019), Univerzitní vzdělávání v minulosti, současnosti a budoucnosti, monografie (2020)

Studuj atraktivní obory s širokými možnostmi uplatnění na špičkové škole v centru Prahy.
Ke každému studentovi přistupujeme jednotlivě a poskytujeme mu plnou podporu při studiu.

Klíčový je pro nás rozvoj praktických dovedností a uplatnění absolventů. Proto maximálně podporujeme praxi, pracovní stáže a zahraniční pobyty.