Ing. Jan Mládek, CSc.

Odborný asistent

Škola

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

Ing. Jan Mládek, CSc.

Jan Mládek je významný český ekonom a politik (narozen 1.6.1960 v Jindřichově Hradci). V roce 1983 absolvoval studium ekonomicko-matematických výpočtů na Fakultě řízení VŠE v Praze. V letech 1985-1990 byl interní aspirant Prognostického ústavu ČSAV, aspiranturu zakončil v dubnu 1990 získáním titulu CSc. V letech 1986-1989 studoval matematickou statistiku na Matematicko-fyzikální fakultě UK, studium nedokončil.

V devadesátých letech pracoval pro Privatizační projekt Středoevropské university Budapešť/Praha. Věnoval se otázkám transformace a privatizace postkomunistických zemí Střední Evropy. Pracoval též ve státní správě a to v letech 1991-1992 jako náměstek federálního ministra hospodářství ČSFR a v letech 1999-2001 jako náměstek ministra financí ČR. Členem poslanecké sněmovny parlamentu ČR byl v letech 2002 až 2005 a opět 2013 až 2017. Členem vlády České republiky byl rovněž dvakrát: poprvé v letech 2005 až 2006 byl ministrem zemědělství a od ledna 2014 do února 2017 byl ministrem průmyslu a obchodu.

V současné době je ředitelem Českého Institutu Aplikované Ekonomie a angažuje se ve Fontes Rerum, družstvu pro ekonomická, politická a sociální studia.

Na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů působí od roku 2019 a přednáší mezinárodní ekonomii a mezinárodní ekonomické vztahy.

Publikace

Publikoval řadu článků na ekonomická témata v Politické ekonomii, v Ekonomicko-matematickém obzoru, v Jahrbuch der Wirtschaft Osteuropas (SRN), British Review of Economic Issues (UK), v OECD (Francie), Journal of East-West Business (USA) a jinde.

Mládek, J. (1985): Ekonometrická analýza trhu alkoholických nápojů v ČSSR 1960–1984. Ekonomicko-matematický obzor 21, č. 4, str. 429–443

Mládek, J. (1987): Shortage – the Barrier of Modeling Consumption in Centrally Planned Economy. Ekonomicko-matematický obzor 23, č. 2, str. 156–170

Mládek, J. (1988): Globální rovnováha na vnitřním trhu. Politická ekonomie 36, No. 9, str. 971–980

Mládek, J. (1989): Selected Problems of Modeling Consumption in a CPE: the Case of Czechoslovakia 1955–1986. Jahrbuch der Wirtschaft Osteuropas 13, č. 2, Mnichov, str. 195–205

Delpeuch, J-L., Mládek, J. (1992): Potřeba definovat konkrétní odpovědnost. Hospodářské noviny 36, č. 107, 3. 6. 1992

Mládek, J. (1992): Některé otevřené problémy ekonomické transformace ČSFR. Revue obchodu, průmyslu a hospodářství 17, č. 7, strana 3

Mládek, J. (1993): The Different Paths of Privatization (Czechoslovakia 1990 – ?) in: Earle, J.; Frydman, R.; Rapacyznski, A. (eds.): Privatization in the Transition to a Market Economy; Pinter Publishers, Londýn, Velká Británie, 1993, str. 121–146

Hashi I., Mládek, J. (1993): Voucher Privatization, Investment Funds and Corporate Governance in Czechoslovakia, British Review of Economic Issues 15, č. 37, říjen 1993, str. 67–96

Mládek, J. (1994): Voucher Privatization in the Czech Republic and Slovakia, in: Mass Privatization – An Initial Assessment, OECD, Paříž, 1994

Mládek, J. (1994): Czech Privatization Process: Time for Corporate Governance, Forschungsbericht 9410, Ludwig Boltzmann Institut, Německo, 18 stran

Dlouhý, V., Mládek, J. (1994): Privatization and Corporate Control in the Czech Republic, Economic Policy, Lundy, prosinec 1994, str. 155–170

Machovec, K., Mládek, J. (1997): Ve sporu o důchody jde o zodpovědnost. MF DNES, strana 13

Jansta, M., Machovec, K., Mládek, J. (1997): Důvěru v kapitalismus bude muset obnovit ČSSD. MF DNES, strana 13

Mládek, J. (1997): Nemohoucnost v proexportní politice. Hospodářské noviny, strana 9

Mládek, J. (1997): Český kapitálový trh potřebuje koncentraci obchodování. Hospodářské noviny

Jansta, M., Mládek, J. (1997): Kde se stala chyba II. – Opoziční pohled na příčiny ekonomických problémů. RESPEKT, strana 6

Mládek, J. (1997): Is Czech Voucher Privatization a Success? Transitions, str. 92–95

Mejstřík, M., Mládek, J. (1997): The Privatization Process in East-Central Europe – Evolutionary Process. Kluwer Academic Publishers, USA

Hashi, I., Mládek, J. (2000): Fiscal and Regulatory Impediments to the Entry of New Firms in Five TR, Journal of East-West Business, Haworth Press, Binghamton NY, USA, str. 59–94

Mládek, J. (2001): Hospodářský růst a veřejné rozpočty, Trend č. 3, ročník 8, červenec 2001

Mládek, J. (2001): Národní kapitalismus v Čechách a co sním dál? Respekt, 10. 9. 2001

Mládek, J. (2002): Kupónová privatizace: politický úspěch, ekonomické selhání, sborník Centra pro ekonomiku a politiku

Mládek, J. (2003): Kdo neodjel, volil komunisty, Respekt 28. 1. 2003, str. 8

Mládek, J. (2003): Kousnutí do kyselého jablka, Literární noviny, červenec 2003

Mládek, J. (2003): Reforma veřejných financí: těžká zkouška pro ČSSD, Trend č. 5, ročník 10, říjen 2003, str. 9

Mládek, J. (2004): Nalejme si čistého vína aneb o hospodářské politice ČR v 21. století, Trend č. 4, ročník 11, strana 3

Mládek, J. (2005): Rovná daň – pohled domácí – český, Právo, 21. 5. 2005, strana 23

Mládek, J. (2006): Budoucnost českého venkova je EAFRD, Právo, 31. 1. 2006, strana 13

Mládek, J. (2007): Přijměme euro už v roce 2012, Hospodářské noviny 22. 2. 2007