Mgr. Adriano Baldessari

Odborný asistent

baldessari@vsmvv.cz

Lektor italského jazyka

Adriano Baldessari, se v roce 1999 přestěhoval z rodné Itálie do Prahy, a to z lásky ke slovanským jazykům. V roce 2006 dokončil s vyznamenáním studium na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (obor čeština pro cizince; téma diplomové práce: „Česko-italská animální frazeologie“). Už během studia (od r. 2004) začal spolupracovat jako lektor italštiny v jazykové škole JIPKA, v České zemědělské univerzitě v Praze (ČZU) a na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů Praha (VŠMVV) . Po ukončení studia se věnoval i kurzům českého jazyka a překladatelským činnostem pro Italsko-českou obchodní a průmyslovou komoru (CAMIC) a pro firmu Pirelli Tyre.

V současnosti působí stále v jazykové škole JIPKA (jazykové výuky, metodické semináře a workshopy, zaměřené na italské reálie) a na VŠMVV, kde učí italštinu, češtinu pro cizince pro studenty jednak z prezenčního studia, jednak z programu Erasmus.

Studuj atraktivní obory s širokými možnostmi uplatnění na špičkové škole v centru Prahy.
Ke každému studentovi přistupujeme jednotlivě a poskytujeme mu plnou podporu při studiu.

Klíčový je pro nás rozvoj praktických dovedností a uplatnění absolventů. Proto maximálně podporujeme praxi, pracovní stáže a zahraniční pobyty.