Mgr. et Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D.

Vedoucí katedry

Škola

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

Mgr. et Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D.

Politolog, analytik veřejné správy a regionálního rozvoje. Vystudoval politologii a mezinárodní vztahy na FSV UK v Praze (Bc., 1997), politologii ve specializaci komparativní politologie, obecná politologie a politická geografie tamtéž (Mgr., 2002), veřejnou správu a regionální rozvoj na Vysoké škole managementu veřejné správy Bratislava (Mgr., 2014), doktorát získal v oboru teorie politiky na FF UKF v Nitre (PhD., 2015).

Absolvoval rovněž studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů střední školy na Národním ústavu dalšího vzdělávání Pardubice (2015).

Krom pedagogické činnosti na středních školách působil v letech 2007 – 2015 pedagogicky a vědecky na ARC-VŠPSV v Kolíně a Kutné Hoře, kde vykonával rovněž funkci prorektora (2010-2015). Má zkušenosti z působení ve státní správě (Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo kultury), od ZS 2016-17 přednáší na VŠMVV Praha, kde se rovněž podílí jako jeden z hlavních řešitelů na grantu MK ČR v oblasti muzejního vzdělávání – PR a Marketing v Muzejnictví.

Odborně se věnuje v oblasti politické vědy zejména oblastem mezinárodní migrace, volebních studií, totalitarismu, politického stranictví a policy analysis, v oblasti veřejné správy pak zejména marketingu a marketingovému managementu ve veřejném sektoru.