Mgr. Hana Zmeková, MBA

Odborný asistent, Garantka Projektu Ambasáda

Škola

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

Mgr. Hana Zmeková, MBA

Hana Zmeková se věnuje protokolární činnosti, firemním procesům a komunikaci, zahraničním kulturám. Jejím profesním mentorem, učitelem a kolegou byl emeritní diplomat dr. Josef Kubín. Je absolventem Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha o. p. s. (Bc. – Mezinárodní a veřejné vztahy, Mgr. Politologie a politika v mezinárodních a veřejných vztazích), Univerzita Palackého v Olomouci, FF (Kvalifikovaný lektor dospělých v ČR a SR. Tamtéž – Přípravy autorizovaných osob podle zákona 176/2006 Sb.) Je diplomovaným absolventem CIMA v úrovni A i B, absolventem DIPLOMATIC ACADEMI Praha (Diplomatický protokol a společenská etiketa).

Své profesní zkušenosti získala v zahraniční společnosti Conrad Electronic, ale také jako jednatelka spol. VEREMA a generální ředitelka RLC Praha a.s. a jako protokolista společnosti PROTOCOL WORLD s.r.o.

Je opakovanou držitelkou prestižního ocenění za marketing a komunikaci – AURA. Získala ocenění MŠMT za vzdělávací program pro VŠ (spoluautorem a spoludržitelem ceny je Ing. Pavel Burget, Ph.D. – ČVUT). Je autorem projektů: „Dospěláci dětem“, který se věnuje dětem, které prošly léčbou zhoubného nádoru a „Charizma“, které pomáhá na trhu prosadit živnostníky, napříč obory.

Od roku 2012 vyučuje na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů Praha o. p. s., specializuje se na společenský a diplomatický protokol, rétoriku a zahraniční kultury.