PhDr. Daniel Šárovec

Odborný asistent

Škola

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

Od října 2021 působí na Katedře mezinárodních vztahů a diplomacie VŠMVV. Zároveň je interním doktorandem na Katedře politologie Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Bakalářské studium oboru Politologie a společenské vědy absolvoval na FF UJEP v Ústí nad Labem, navazující magisterské studium oboru Politologie pak na IPS FSV UK.
Odborně se zaměřuje na problematiku nových politických stran, a to s důrazem na Českou republiku. Na toto téma zpracovává i svou disertační práci. Dále se zaměřuje na stranické a politické systémy, a též na otázky digitalizace politických stran i nových trendů v této oblasti.
Je členem mezinárodní výzkumné sítě Digital Parties Research Network a v týmu za ČR participoval na aktivitách v rámci Comparative Candidates Survey (CCS). Výsledky svého výzkumu prezentoval na odborných konferencích a kongresech jak v zahraničí (např. Brisbane (Austrálie) – 25th IPSA World Congress of Political Science 2018, Vancouver (Kanada) – CPSA Annual Conference 2019, Hamburk (Německo) – ECPR General Conference 2018, Oslo (Norsko) – ECPR General Conference 2017 a Banská Bystrica (Slovensko) – 23rd Annual Conference of CEPSA 2018), tak i v ČR. Od ledna 2022 je členem předsednictva Asociace univerzit třetího věku, z.s.
Absolvoval několik zahraničních krátkodobých výzkumných a studijních pobytů (Finsko (Helsingin Yliopisto, 2020 a 2022), Německo (Otto-Friedrich-Universität Bamberg, 2018), Nizozemsko (Vrije Universiteit Amsterdam, 2017), Španělsko (Universitat de València, 2018 a 2021) a Švýcarsko (Graduate Institute of International and Development Studies Geneva, 2017 a Université de Lausanne, 2019).

Publikace

Je autorem a spoluautorem publikací v zahraničních i domácích recenzovaných odborných časopisech (např. Sociológia, Politické vedy, Journal of Public Affairs, Politics in Central Europe, Acta Politologica, Slovak Journal of Political Sciences, Zeitschrift für Politik, Acta FF nebo Central European Journal of Politics)